Barneseng – dette må du tenke på før du kjøper

Sist oppdatert: 23. mai 2019


Barneseng – dette må du tenke på før du kjøper

For alle typer barneseng som beskrives her, foreligger det felles europeiske standarder som også gjelder i Norge. Disse standardene omhandler blant annet sikkerhetskravene ved de ulike sengetypene. Alle mål som det henvises til, er hentet herfra.

Vugge eller babykurv

Noen velger å bruke vugge eller babykurv til babyen de første månedene. Når barnet er i stand til å sitte, krabbe eller trekke seg opp selv, skal vuggen eller kurven byttes ut med en seng for å unngå fallskader. Høyden på sidene på vuggen eller kurven skal være minst 27,5 cm. Fra madrassens overflate til sengesidens øvre kant skal det være minst 20 cm.

Småbarnseng

Barnesengene finnes i flere varianter. Den har høye sider med fast eller regulerbar bunn, med fast eller regulerbar sengeside. Den kan brukes fra fødsel og til barnet er ca. 2,5 år.

For å unngå kvelningsfare stilles det krav til at avstanden mellom sprinklene på en sprinkelseng ikke skal være mer enn 6 cm. Dersom sidene eller endene er av tekstil, skal maskestørrelsen være 7 mm eller mindre i diameter.

Avstanden mellom sengebunnen og sidene eller mellom sprinklene i bunnen skal være maksimalt 2.5 cm, for at barnet ikke skal kunne sette fast føttene og skade disse. Sengen må være stabil. Den skal tåle slag og hopp uten at delene går fra hverandre, eller sengebunnen løsner eller forskyver seg. Hvis sengebunnen er justerbar, skal det ikke være mulig å justere den uten å bruke verktøy. Hvis bunnen kan justeres, skal det være minimum 30 cm fra sengebunnens overside til sengesidens overkant når den står i øverste posisjon.

Avstanden mellom sprinklene i sidene skal ikke være mer enn 6 cm, og i bunnen ikke mer enn 2,5 cm. posisjon skal det være minimum 60 cm. Den laveste posisjonen er tryggest og bør alltid brukes så snart barnet kan sitte eller begynner å reise seg opp. Dersom sengen har senkbare sider, skal låsemekanismen være slik at det ikke er mulig for et lite barn å utløse denne. Sørg for at den senkbare siden står oppe og er ordentlig festet når du går fra barnet i sengen. Utsatte kanter og fremstikkende deler på sengen skal være avrundet og uten ujevnheter slik at barnet ikke kan henge fast med klær, smokkelenker eller lignende. Sengen skal heller ikke ha smådeler som barnet kan løsne og putte i munnen.

Barnesengene skal ikke være utstyrt med hjul med mindre den har to hjul og to ben eller fire låsbare hjul. Når barnet viser tendens til å klatre ut av sengen, bør det skiftes til junioreller voksenseng. Har sengen regulerbar side, bør denne felles ned for å hindre fall fra sengen.

Reiseseng

Det stilles de samme krav til sikkerheten ved reiseseng som til småbarnseng. I tillegg må det tas hensyn til at den har en annen konstruksjon og et annet bruksområde enn småbarnsengen. For å hindre at en reiseseng klapper sammen, skal sengen være utstyrt med en låsemekanisme. Den må være låst ordentlig før bruk. Barnet skal ikke kunne løfte bunnen eller deler av denne mens det befinner seg i sengen.

Pass også på at: barnet ikke kan skjære eller klemme seg når sengen er satt opp til bruk. barnet ikke kan henge seg fast i knotter eller netting (maskestørrelse max 7 mm i diameter). sengen er så dyp at barnet ikke klatrer ut (minimum 60 cm. høy). sengen er stabil nok både for barnet i sengen og for eldre søsken som ofte klatrer eller leker ved sengen.

Køyeseng

En køyeseng er også en høy enkeltseng hvor sengebunnen er 80 cm eller mer over gulvet. Plassen under enkeltsengen brukes ofte til skriveplass, sitteplass, skap og hyller eller lekehus. Faren med en køyeseng er at barnet kan falle ned fra overkøyen, spesielt når sengen brukes til lek. En annen fare er at barnet kan bli kvalt hvis det er for stor avstand mellom sengehestens underkant og sengebunnen slik at barnet blir hengende fast.

Det skal ikke være noen åpninger mellom sengebunn og sider som overstiger 2,5 cm. Den øverste sengen skal ha fire sengesider eller sengehester. Disse må være godt festet. Det skal ikke være mulig å løsne dem uten å bruke et verktøy. Det skal være minst 16 cm fra den øvre kanten av sengesiden eller sengehesten og til den øvre kanten av madrassen. Består sengesiden av flere paralelle bord, skal avstanden mellom disse være maksimum 7,5 cm. og minimum 6 cm.

På den ene langsiden kan sengehesten være brutt med en stige. Den må gi godt grep til hender og føtter. Kanter og utstikkende deler skal være avrundet. Hvis sengen er laget av rør, skal det ikke være noen åpne ender. Består køyesengen av to senger skal det være minst 75 cm. mellom disse.

TIPS!

Pass på at sengen er stabil og stødig Pass på at sengebunnen er ligger stødig og har et skikkelig feste Maksimal avstand mellom sprinklene i sengebunnen skal være maks 2,5 cm. Dersom sengebunnen er en hel plate, må den slippe luft gjennom slik at sengen ikke blir for klam. Pass på at barnet ikke kan få kroppen mellom sprinklene i sengen. Sprinkelavstanden skal være maks 6 cm. Pass på at avstanden fra sengebunnen og opp til kanten er minst 60 cm. Pass på at sengestolpene ikke er mer enn 6 mm over sengekanten. Hvis stolpene er høyere, kan barnets klær henge seg fast og barnet kan i verste fall bli kvalt. Evt. hjul må være låsbare.

Kilde: DSB

Follow by Email
Facebook
Google+
https://www.testtips.no/barneseng/barneseng">
Twitter

Du liker gjerne...