Hvordan bruker du startkabler?

Gjør du ikke ting i riktig rekkefølge når du skal hjelpestarte en bil med flatt batteri kan det skade elektronikken i begge bilene.