Hvordan lader du et bilbatteri?

Batteriet lader du med en batterilader. Batteriladeren koster fra 500 kroner for de enkleste til 1.500 – 2.500 kroner for de mer avanserte. Forskjellen ligger ladehastighet og ulike funksjoner.

Slik lader du et bilbatteri

1. Plasser bilen slik at den kan stå i ro under ladingen. Det er upraktisk og ikke optimalt å avbryte ladingen for å flytte bilen. Du må også ha tilgang til en strømkontakt for laderen. Jo lengre ladeledning du har desto mer fleksibilitet har du.

2. Før du kobler til laderen skal du slå av tenningen helt, ta gjerne ut nøkkelen så er du sikker. Det er viktig at motoren er av og at det elektriske systemet ikke er i bruk under ladingen.

3. Batteriladeren har to ledninger/kontakter som skal kobles til batteriet / batteripolene. Den ene ledningen er rød, den andre svart.

Den røde ledningen skal settes på batteriets plusspol, den svarte ledningen på batteriets minuspol. Hva som er minus og pluss poler er merket på batteriet med et pluss (+) tegn for plusspol og et minustegn (-) for minuspol.

Enkelte batteriet har et deksel som må fjernes for å komme til batteripolene.

4. Sett i laderens stikkontakt. Husk alltid: Laderen skal bobles til strømnettet ETTER at du har koblet laderen på batteriet!

5. Du kan lese av på laderens display om batteriet lader og om alt går som det skal.

6. Det er ofte greit å la batteriet lade over natten, så er du sikker.

VIKTG! Når du skal avslutte ladingen og koble fra laderen gjør du alt dette i motsatt rekkefølge.

Les mer om hvor du kjøper bilbatteri rimelig og trygt på nett.

 

Hvorfor lade batteriet når det fungerer fint?

Bilens dynamo lader batteriet under kjøring, noe som er tilstrekkelig for at batteriet fungerer normalt.

Allikevel anbefaler fagfolk å lade batteriet med jevne mellomrom. Dette kalles vedlikeholdslading. Det kan du gjøre selv ved å anskaffe en batterilader. Nærmeste bensinstasjon eller verksted kan også hjelpe deg.

Har batteriet vært flatt, dvs helt tomt for strøm, vil batteriet ikke bli ladet 100% gjennom lading under kjøring. Skal batteriet lades til 1005 styrke må det lades med batterilader.

Minusgrader tar knekken på batteriet

Når gradestokken synker under null blir bilbatteriet satt på prøve. Kulden reduserer batteriets effekt. Lave temperaturer gjør i tillegg motoren tyngre å starte. Er batteriet i dårlig stand vil den første frostnatten ofte føre til at batteriet slutter å virke.

Husk startkabler.

 

Hva kan du gjøre for å holde batteriet i orden?

1. Kontroller ladingen
Før vintersesongen bør du sjekke om dynamoen lader tilstrekkelig. En svak dynamo vil før eller siden føre til tomt batteri. Dynamoen får du kontrollert på et bilverksted. Kontrollen tar bare ett par minutter. Sjekk også om dynamoreimen er stram nok. En reim som slurer medfører dårligere lading.

Her er noen råd til deg som skal kjøpe nye dekk.

2. Hold batteriet rent
Er batteriet skittent må det vaskes. Batteriet vasker du med vanlige bilvaskemidler. Du trenger ikke bekymre deg for kortslutning, batteriet tåler en vask.

Den viktigste grunnen for å rengjøre batteriet er å unngå såkalt krypstrøm. Krypstrøm oppstår når batteripolene kommer i kontakt med skitt på batteriet. Dette foregår uten dramatikk, men reduserer levetiden på batteriet. Smør fett på batteripolene.

Slik holder du resten av bilen ren og pen.

3. Kontroller kontaktene
Ledninger og kontakter må være hele og isolert. Den oppstår litt irr på kontaktpunktene, det tærer på metallet og må fjernes. Sjekk også at kontakter og ledninger er godt festet.

4. Sjekk batterivesken
Er batteriet ikke av typen vedlikeholdsfritt må nivået på batterivesken måles. Vesken skal dekke batteriplatene du ser inne i batteriet. Bruk destillert vann til å etterfylle. Bruk hansker og unngå søl på hud og øyne.