Datoer og regler for skifte av vinterdekk (piggfri og piggdekk)?

Når du skal bytte til eller ta av vinterdekk i Norge bestemmes datoen av om du har piggfrie vinterdekk eller piggdekk. For kjøring i Troms, Finnmark og Nordland kan piggdekk monteres tidligst 16. oktober og påbudt at de tas av senest 30. april. I resten av landet kan piggdekkene monteres 1. november og tas av senest første søndag etter 2. påskedag.

 

Regler for skifte av Piggdekk

Velger du å bytte til piggdekk er det påbudt at alle fire hjul på bilen ha piggdekk. Du kan ikke ha piggdekk bare foran eller bare bak. At akslingene har ulikt grep mot glatt veibane kan gi dårlige og farlige kjøreegenskaper. Hovedregelen for å skifte til piggdekk er 16. oktober i de to nordligste fylkene Nordland og Troms/Finnmark og 1. November i resten av landet.

Men, det finnes et unntak. Dersom kjøreforholdene tilsier det, dvs. det er snø, is og glatt på veien, kan du kjøre med piggdekk uavhengig av datoer. Er påsken for eksempel tidlig (mars) vil regelen om første søndag etter påske mange steder ikke være relevant.

Værmeldingen kan også være en grunn til å kjøre med piggdekk. Er det meldt minusgrader og snå/is er det grunn nok. Blir du stoppet i kontroll vil Politiet utøve skjønn i forhold til forholdene. Hovedregelen er uansett at du som sjåfør har ansvar for at bilen er tilpasset kjøreforholdene.

Det er også regler for mønsterdybde (3 mm).

Les mer om hvor du kjøper dekk rimelig og trygt på nett.

 

Regler for skifte av piggfrie dekk

Piggfrie vinterdekk er populært og her er ikke reglene like strenge når det gjelder datoer. Ifølge aktsomhetsparagrafen i Veitrafikkloven (paragraf 3) skal bilen være skodd etter forholdene. Det betyr at de piggfrie vinterdekkene skal på om det er glatt på veien, uansett dato. Det betyr også at du kan kjøre med sommerdekk på vinteren om det ikke er glatt.

Men her må du ha en stor margin. Er det minusgrader men veibanen ser tørr og fin ut vil det uansett være uaktsomt å kjøre med sommerdekk. Her vil Politiet være strenge og skulle du komme borti et parti på veien hvor det er glatt og det skulle skje en ulykke vil du garantert få store problemer både med Politi og forsikringsselskap i forhold til dekning av skadene.
Piggfrie dekk skal ha en mønsterdybde på minimum 3 mm.

 

Er det lov å kjøre med piggfrie vinterdekk på sommeren?

Ifølge loven kan du bruke piggfrie vinterdekk om sommeren, men det anbefales ikke. Grunnen er at vinterdekk har betydelig dårligere egenskaper i forhold til bremselengde, sidestabilitet og kjøresikkerhet generelt.
Vinterdekk har en mykere gummiblanding og i varmt sommervær vil dekkene få helt andre egenskaper enn på vinteren.

Dekkene blir mykere og gir ikke bilen et trygt og fast feste til veibanen. Resultatet er betydelig lengre bremsestrekning og i svingene vil bilen «flyte», noe som kan være skjebnesvangert ved en unnamanøver.

At dekkene blir mykere føres også til stor slitasje på dekkene. Gummien blir helt ødelagt om været er varmt.

 

Hvor lenge kan man kjøre med piggfrie vinterdekk?

Så lenge du vil, men som nevnt over bør du skifte til sommerdekk ett par uker etter påske og i god tid før sommeren. Det er ingen bestemt dato som gjelder, men for din egen sikkerhet bør du sette på sommerdekkene i rett tid.

 

Er det påbudt med vinterdekk på tilhengeren?

Tilhengeren skal som bilen være skodd etter forholdene og dermed ha vinterdekk om forholdene tilsier det. En henger er allerede i utgangspunktet lett og ustabil og kombinert med glatt føre kan det fort gå galt. Det er ikke krav om at tilhengeren har piggdekk selv om bilen har det. Du kan altså ha piggdekk på bilen og piggfrie på tilhengeren.

 

Er det påbudt med vinterdekk på moped

Ifølge Vegtrafikkloven er moped et motorkjøretøy og her gjelder de samme reglene som for bil, motorsykkel og traktor. Monterer du piggdekk på mopeden må du forholde deg til datoene (16 oktober til 30 april i Nordland, Troms og Finnmark og 1. november til første søndag etter 2. påskedag.

Men også for moped gjelder hovedregelen om at kjøretøyet skal være skodd etter forholdene, og det er førerens ansvar, ikke eieren.

Hva betyr tall, bokstaver og symbol på dekket?

 

Hvor stor er boten for ulovlig kjøring med piggdekk?

Pr 29.09.2021 er boten for å kjøre med piggdekk utenom sesong og de lovbestemte datoene kr 1.000,-. Med sesong regnes også tiden før og etter på påbudte datoene om kjøreforholdene skulle tilsi det.

I Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger er det innført piggdekkavgift. Målet er å redusere bruken av piggdekk. Denne avgiften må betales, enten for hele sesongen eller hver gang du kjører med bilen innenfor bygrensen. Betaler du ikke piggdekkavgiften kan du risikere å bli bøtelagt både av Politiet, Vegvesen og ikke minst de lokale kommunale parkeringsvaktene som også er på utkikk etter syndere når det gjelder piggdekkgebyret.

Kilder:

Statens Vegvesen 

Tysse

 

Du liker kanskje også...