Hvilke filter har en bil?

Luftfilter

Motoren suger inn store mengder luft som går gjennom hele motoren. Er det sand og støv i luften som kommer inn i motoren kan det medøre sterk slitasje på motoren. Luftfilteret skiller ut alle partikler og leverer ren luft til motoren. Etter hvert vil luftfilteret tettes til og det må skiftes. Et tett luftfilter vil blant annet gi redusert motorytelse.

Oljefilter

Oljen i motoren forurenses av forbrenning og metallslitasje. En forurenset olje fungerer som et ”sandpapir” og sliter på motoren. Oljefilteret fjerner alle disse partiklene og sørger for en ren olje som smører godt. Motorvarmer gir god smøring fra start på kalde dager.

Les mer om hvor du kjøper filter rimelig og trygt på nett.

Drivstoff filter

Støv og forurensning i drivstoffet betyr trøbbel. Drivstoffet passerer mange dyser som raskt blir tett. Filteret stanser støv og skitt fra tanken. I tillegg reduseres faren for å få fukt inn i drivstoffsystemet.

Slik finner du rett vindusvisker.

Kupefilter

Luften som suges inn i kupeen er til tider full av støv og andre partikler. Dette medfører helseproblemer, spesielt for allergikere. Ubehagelig lukt er også et problem. Kupefilteret renser luften og sørger for et godt inneklima i bilen. Bilens klimaanlegg fungerer også bedre med et rent kupefilter. Filteret bør skiftes en gang i året.

Hvorfør bør du vurdere motorvarmer?

 

Du liker kanskje også...