Bildeling – Komplett guide med det du bør vite

Hva er bildeling? Bildeling er en ny og effektiv måte å leie en bil på. Du får tilgang til en bil når du har behov for det. Du henter bilen selv, hentepunktene er faste og mange, og det hele administreres gjennom apper. Du kan leie bilen på timesbasis eller over flere dager. Leieprisen pr. time starter på cirka 60 kroner for de minste bilene og rundt 400 pr dag. For større biler må du regne med oppimot det dobbelte.

Bildeling er tilgjengelig i de fleste norske byer. I de største byene som Trondheim, Bergen, Stavanger og spesielt Oslo er tilbudet stort og fungerer effektivt, med mange brukere.

 

Hvordan fungerer bildeling?

Det finnes etter hvert mange aktører innen bildeling, men det fungerer på stort sett samme måte hos alle. Du registrerer deg og blir godkjent som leietager. Det finnes flere typer medlemskap, tilpasset ulike behov. Noen krever et innskudd på noen tusen (betales tilbake når du evt. melder deg ut). Deretter får du tilgang til bookingtjenesten som administreres gjennom an app. Deretter er det bare å booke en bil, finne hentepunktet, åpne bilen med appen og kjøre i vei. Når du avslutter/leverer tilbake bilen ordnes det økonomiske automatisk. Både bompasseringer, enkelte parkeringsselskap og fylling av drivstoff/ladestrøm betales gjennom appen. Veldig enkelt og greit.

 

Det finnes tre typer bildelingsselskaper:

Organisere og formidle deling av biler
Opplegget går ut på at medlemmene, både private og profesjonelle aktører, stiller biler til disposisjon for utleie. Medlemmene i tjenesten har tilgang til disse bilene. Det betyr at som medlem kan du både leie en bil og/eller leie ut din egen bil. Enkelte tjener flere tusen pr mnd. på denne måten. Skulle bilen du stiller til disposisjon få en skade blir dette behandlet som en skade/forsikringssak gjennom utleier. Getaround (tidligere Nabobil) er den største aktøren i Norge og finnes i de største byene.

Non-profit bildeling
Her eier bildelingsselskapet bilene og medlemmene er medeiere og det hele fungerer som et kollektiv. Inntektene går inn i en felles kasse hvor overskuddet går til å senke leieprisene og forbedre tilbudet for medlemmene. Bilkollektivet i Oslo er en pionèr innen dette og har et imponerende stort antall biler tilgjengelig over hele Oslo (foreløpig kun i Oslo). I Bergen finner du Dele (tidligere Bildeleringen).

Kommersielle aktører
Disse tilbyr utleiebiler på samme måte som de andre aktørene og finnes i de største byene. Bilene eies av utleier. Du slipper å betale inn depositum og betaler kun for leie av bilen. Bilene er tilgjengelig på flere steder i de største byene. Tilbudet og antall biler er i vekst. Hyre (Møller bil) og Otto (Bertel O. Steen) er store aktører i Norge.
I Oslo fantes tidligere Vy Bybil som nå er lagt ned. Dette konseptet skilte seg ut ved at bilen ikke skulle leveres der du hentet den men parkeres på andre steder, litt på samme måte som med el-sparkesykkel.

 

Hva er forskjellen på bildeling og vanlig bilutleie

Prinsippet er det samme, du betaler for å disponere en bil i et kortere tidsrom. Det kommer an på hvilken bildelingstjeneste man sammenligner med. Er du medlem i et bilkollektiv med innskudd og medlemskap vil du være betydelig mer bundet sammenlignet med vanlig bilutleie. Sammenligner du med kommersielle bildelingstjenester uten innskudd og veldig rask og enkel innmelding er forskjellen mindre.

Leier du en bil fra en vanlig bilutleier (Avis, Budget, Hertz osv.) får du en bortimot en ny bil, rengjort og garantert 100% i orden. Med bildeling blir ikke bilene rengjort mellom hver utleie og bilstandarden kan variere om du leier privatbiler.

De vanlige bilutleierne har også tilbud om ekstrautstyr som f.eks. barnesete pluss generelt god service og oppfølging.

Den tradisjonelle måten å leie bil på får konkurranse fra bildeling for lokal bruk. Trenger du bil ett par timer er det betydelig enklere og rimeligere å hente en i nærmiljøet og kun betale for ett par timers bruk enn å leie en bil ett døgn.

Tradisjonelle bilutleiere etablerer seg også innen bildeling med ulike konsept. Hertz Bildeling er et eksempel på en bildelingstjeneste med de samme fordelene som bildelingsselskapene.

Bildeling vil ikke erstatte vanlig bilutleie, men være et viktig supplement.

 

Fordelene med bildeling

Fleksibelt: Bildeling er veldig fleksibelt, du disponerer bil når du trenger og du kan velge bil etter behov.
Økonomisk: Trenger du bil bare av og til kan du spare store summer sammenlignet med å eie en bil. Bilhold er dyrt, forsikring, avskriving, reparasjoner og vedlikehold blir fort til store summer.
Parkering: Du slipper å tenke på parkering. Bor du sentralt kan jakten på parkingsplasser være et mareritt.
Dekkbytte: Du trenger ikke stå i kø for bytte av dekk hver høst og vår (eller bytte selv).

 

Bakdelene med bildeling

Tilgjengelighet: Du kan, avhengig av bildeletjeneste, risikere at det i enkelte tidsrom ikke er tilgjengelige biler av den typen du ønsker. Du blir derfor nødt til å planlegge og booke tidlig.
Hentepunkt: Ikke alle bor i nærheten av bildelings-plassene. Dette kan være upraktisk.
Ulike bilmodeller: Du kan ikke regne med å få samme bilmodell hver gang du leier. Det betyr at du må «lære» deg bilene.
Rengjøring: Du leier en bil som ikke er rengjort av forrige leietaker.
Sjåfør: Noen krever at kun det registrerte medlemmet/leietager kan kjøre bilen. Dette må du sjekke og avklare før du leier om flere skal kjøre bilen.

 

Hva koster bildeling?

Du betaler pr. time eller pr. dag. Timeprisen for de minste bilene starter på rundt 50 kroner (dagspris kr 500). Litt større og romsligere biler som stasjonsvogn ligger på 70-100 kroner/time (døgnpris 600-800 kroner). Premiumbiler koster cirka 150 kr/time og rundt kr 1.000/dag.

Leieprisen for en uke ligger på 2500 – 5000 kroner,

Du betaler også for kjørelengden. Noen utleiere har et antall gratis kilometer inkludert i leien, hos andre betaler du fra første meter. Prisen pr. kilometer ligger på 2-3 kroner.
Leier du en elbil er lading på hentepunktet/fast p-plass inkludert i leien. Lader du andre steder må du betale dette selv.

Prismodellene varierer fra aktør til aktør, så du bør sette deg godt inn i de økonomiske forholdene før du inngår bildelingsavtaler.

 

Hvilken type biler og utstyr

Utvalget av biler er stort og du finner alt fra de minste bilene til sedaner, stasjonsvogner, 7-setere og varebiler tilgjengelig. Elbiler dominerer utleieflåtene.
Trenger du barnesete er ikke det alltid så lett tilgjengelig.

 

Kan man øvelseskjøre med bildeling?

De fleste bildelingsselskapene tillater ikke øvelseskjøring. Dette må du sjekke før du leier/øvelseskjører. Bryter du reglene og du skader bilen eller havner i en ulykke kan du få store problemer i forhold til forsikring og erstatning.

 

Hvem tilbyr bildeling i Norge?

Bildeleringen
Bilkollektivet
Getaround (Tidligere nabobil)
Hayk https://hayk.no/
Hertz Bilpool
Hyre 
Otto
Tapcar
Trondheim Bilkollektiv
Zipcar

Er billån og egen bil et alternativ?