Bilfinansiering – Komplett Guide med alle alternativ

Det er mange måter du kan finansiere, eller få tilgang til, en ny eller brukt bil på. Har du godt med penger disponibelt kan du betale bilen kontant med egne sparepenger. Et alternativ er å finansiere bilkjøpet ved å øke boliglånet. Har du godt med egenkapital i en bolig er dette gunstig med lav rente og lang nedbetalingstid.

Det vanligste er å ta opp et billån med en nedbetalingstid på 3-10 år. Forbrukslån til bilkjøp er kostbart med høy rente og anbefales ikke. Privatleasing har vært populært de senere år, dyrt, men allikevel gunstig om du vil skifte til ny bil ofte. Mange er best tjent med å leie bil. Her er det tre alternativer som skiller seg ved ulik lengde på leieforholdet. Trenger du bil bare av og til er bildeling gunstig. Vil du disponere bilen hele tiden men vil slippe å være bileier med alt det innebærer er bilabonnement veldig enkelt og fleksibelt, du kan f.eks. bytte bil ved enderinger i behovet.. Langtidsleie er også for en lengre periode hvor du leier en konkret bil.

I denne artikkelen ser vi nærmere på disse 7 alternativene.

 

Betale bilen med egne sparepenger

Når renten på billån ligger på 6-8% betaler du mye for å låne penger. Låner du 400.000 med en nedbetalingstid på fem år blir årlig rentekostnad på kr 12-16.000 (kr 60-80.000 på fem år). Det er mye penger. Har du derfor penger disponibelt til bilkjøp er dette det rimeligste alternativet.

Fordeler

 • Du slipper å få registrert lån i ditt navn, noe som har betydning for din låneevne når du f.eks. skal låne til eiendomskjøp. Banken ser på hvor mye gjeld du har totalt.
 • Du slipper å ha full kasko-forsikring, noe som er en fordel om du kjøper en rimelig bil hvor fullkasko ikke er «nødvendig».
 • Bankene krever full kaskoforsikring for billån. Uten billån og med en rimelig bruktbil holder det med ansvarsforsikring (og evt. delkasko).
 • Du har større fleksibilitet. Blir det endringer i økonomien og du må justere ned pengebruken er det fordel å ikke bli sittende med et stort billån.

Bakdeler

 • Du får mindre egenkapital til andre kjøp og investeringer, f.eks. bolig.
 • Du har mindre i reserve til uforutsette utgifter.
 • Om du kun har råd til en godt brukt bil vil det kunne innebære risiko for dyre reparasjoner.
 • Må du spare opp penger til neste bil-bytte kan det gå lang tid mellom hver gang du bytter bil.

Alt avhenger av hvor mye penger du har disponibelt. Har du mer enn nok til den type bil du ønsker er kontant betaling med egne sparepenger det gunstigste.

 

Ta opp et billån

Dette er det vanligste ved kjøp av bil over kr. 50.000. Avhengig av rentenivået generelt og de betingelsene du klarer å oppnå hos bank eller annet finansieringsselskap betaler du en god del for å låne penger. Et billån på 400.000 med en rente på åtte prosent vil koste deg i snitt kr 1300-1400 pr måned i rentekostnad. Det er akseptabelt for mange. Tar du lang nedbetalingstid vil total månedlig kostnad også bli lavere.

Fordeler med billån

 • Du kan kjøpe deg bilen du ønsker med èn gang og betale den over en lengre periode
 • Du kan kjøpe en helt ny bil, eller en nyere bruktbil, med garanti for å slippe risikoen for dyre reparasjoner.
 • Du vet hvor mye du må betale pr. mnd.

Bakdeler med billån

 • Du betaler renter på lånet samt en del gebyrer og omkostninger.
 • Du må ha fullkasko på bilen. Er det snakk om en rimelig bruktbil vil forsikringskostnaden bli uforholdsmessig høy i forhold til bilens verdi.
 • Lånet blir registrert i ditt navn, det kan ha innflytelse på din lånemulighet i andre sammenhenger som f.eks. boligkjøp.
 • Renten justeres i forhold til renteutviklingen generelt. Et stort lån blir dyrere om renten stiger mye.
 • Skal du selge bilen før lånet er nedbetalt vil du måtte selge bilen med heftelser. Dette kan ha en viss negativ betydning for interessen for bilen i markedet.

Se guide til billån.

Ta opp et forbrukslån

Dette er kostbart, men har du lite penger, trenger en bil og ikke vil ta opp et vanlig billån med de kravene det innebærer kan forbrukslån være en nødløsning. Forbrukslån kan også brukes i tillegg til sparepenger for å komme opp på et litt høyere nivå på bilen (det er stor forskjell på en bruktbil til kr 20.000 og en til kr 50.000 om du vet å velge rett).

Fordeler

 • Du kan kjøpe deg en rimelig bil selv om du har lite penger og ikke vil ta opp et vanlig billån
 • Du kan kjøpe en bil umiddelbart, du må ikke vente til du har spart tilstrekkelig

Bakdeler

 • Høye rentekostnader
 • Forbrukslånet registreres i Gjeldsregisteret . Det kan ha betydning for din låneevne i andre situasjoner.

 

Øke boliglånet

Har du en bolig hvor det ligger mye egenkapital (høy verdi i forhold til lånet på boligen) har du muligheten til å benytte denne egenkapitalen ved å øke boliglånet. Dette frigir midler du kan bruke til å kjøpe bil. Dette har vært en populær løsning i Norge de seneste årene hvor de fleste som har eid bolig de siste 15 årene har hatt stor verdistigning på boligen og dermed indirekte bygget opp mye egenkapital som kan brukes til kjøp av bil, båt, hytte osv.

Fordeler

 • Boliglån har betydelig lavere rente enn billån, dette vil du nyte godt av om du finansierer bilen ved å utvide boliglånet.
 • Du kan betale bilen over en lengre periode.
 • Du står friere til å velge om du skal ha full kasko på bilen.
 • Du slipper pant og heftelser i bilen og de omkostningene det medfører.
 • En bil uten heftelser er også litt enklere å selge.

Bakdeler

 • Boliglånet øker, stiger renten stiger lånekostnadene.
 • Egenkapitalen i boligen blir redusert. Det kan få betydning ved boligbytte eller muligheten til å bruke boligen som sikkerhet til andre formål, f.eks. kausjonere for barnas boligkjøp.
 • Redusert egenkapital kan også bety høyere rente på boliglånet.
 • Blir du fristet til å kjøpe bil ofte ved å øke boliglånet vil du på sikt få en svakere økonomi. Boligpriser kan synke, renten kan stige, da er det greit at boligen ikke er altfor belastet med gjeld.

 

Leasing av bil

Privatleasing har vært populært de siste årene. Tidligere var det næringslivet som leaset biler, nå er en stor andel av privatbilene som ruller på Norske veier leasing-biler. Med en leasingavtale disponerer du en bil en avtalt periode (3-5 år) til en fast pris pr. mnd. Det vanlige er at leasing-taker mottar bilen av bilforhandleren som igjen har en avtale med et leasingselskap. Når perioden er slutt leverer du bilen tilbake til forhandleren.

Fordeler

 • Du har tilgang til en ny og moderne bil hvor sikkerhet og funksjonalitet er på et høyt nivå.
 • Du trenger ikke låne penger, bruke egenkapital eller andre kilder.
 • Du slipper å tenke på å selge bilen og dermed unngå negative overraskelser som høyt verditap og ugunstig markedsituasjon.
 • Du betaler mye for å lease bil, men det ville du gjort uansett om du ønsker å kjøre en ny bil og bytte denne ofte.

Bakdeler

 • Når du leverer tilbake bilen ved endt avtaleperiode blir bilen grundig gjennomgått av leasingselskapet på jakt etter skader og defekter du har påført bilen i leasingperioden. Er skadene utenfor det som regnes som normal bruk må du betale, det kan bli dyrt. Dette er et mye debattert tema og har skapt mange overskrifter i Norsk presse.
 • Høy pris. En leasing-bil synker, som alle andre biler, mye i verdi de første 1-3 årene. Dette vil også gjenspeile seg i leasing-prisen. Leasing er dyrt, men ikke alltid dyrere enn om du selv skulle kjøpt ny bil hvert 3dje år.
 • Du må som regel betale en startleie.
 • Det er kostbart å avslutte leasingavtaler før avtaletiden.
 • Når leasingperioden er over må du levere inn bilen, da må du skaffe en ny.

Les vår guide til privatleasing.

Bildeling

Bildeling fungerer i praksis som vanlig bilutleie, men er organisert på en annen og rimeligere måte. Du har tilgang til en bil når du trenger gjennom å være tilsluttet en bildelingstjeneste. Bilene står parkert der forrige leier parkerte. Du reserverer og administrerer det hele med en app. Bildeling finnes i mange Norske byer og er populært.
En variant av dette er et bilkollektiv hvor du som medlem har tilgang til kollektivets biler.

Fordeler

 • Du sparer mye sammenlignet med å eie bil selv, vel og merke om du bruker bilen sjelden.
 • Du kan velge biltype etter behov.
 • Du slipper å tenke på parkering når bilen ikke er i bruk.

Bakdeler

 • Du kan ikke være sikker på at en bil er disponibel på kort varsel. Enkelte dager og perioder kan kreve at du reserverer bil god tid i forveien.
 • Bilene rengjøres ikke på samme organiserte måte som hos bilutleie-selskapene. Du kan derfor ikke forvente at bilen er ren og pen når du overtar bilen.
 • Den biltypen du ønsker er kanskje ikke tilgjengelig til enhver tid.

 

Bilabonnement / langtidsleie

Bilabonnement og langtidsleie er litt mer forpliktende enn bildeling ved at du disponerer bilen i en litt lengre avtalt periode på en eller noen få måneder. I praksis er bilabonnement likt privatleasing, men leieperioden er kortere.

Fordeler

 • Du slipper å eie en bil med alt det innebærer av ansvar og kostnader og ting som må fikses.
 • Du sparer penger om du kun har behov for bil i kortere perioder.
 • Du har gleden av å kjøre en ny og sikker bil.
 • Du slipper å ta opp lån og bruke av sparepengene.

Bakdeler

 • Leieprisen pr. mnd. er høy (men totalt sett ikke avskrekkende sammenlignet med å eie egen bil).
 • Du kan risikere at den bil-typen eller modellen du ønsker ikke er tilgjengelig.

Du har med andre ord mange alternativ for og få tilgang til en bil. Hva som passer deg best avhenger av dine behov og din situasjon.

Kilder: Forbrukerrådet

Les også om nye elbiler fra BMW.