Billån – Guide over det viktigste

Billån er den vanligste finansieringsløsning ved kjøp av ny og brukt bil. Billån tilbys av banker og finansieringsselskap og gjerne via bilforhandlerne som har ulike avtaler med lånetilbydere. Du kan ta opp et billån uten egenkapital, men fra 1. juli 2023 stilles det krav til betjeningsevne og maksimalt lånebeløp.

Billån har mange betegnelser (bruktbillån, nybillån, elbillån, grønt billån osv), men det går stort sett ut på det samme, det handler om betingelser. Andre stikkord for billån er finansieringsbevis, pant i bil, restverdi og heftelser for å nevne noen. Mer om dette kan du lese i denne enkle og oversiktlige guiden.

Ulike typer billån:

Lån med eller uten kaskoforsikring

Det vanlige ved billån er at utlåner, f.eks bank, tar pant i bilen som sikkerhet. Betaler du ikke kan banken kreve inn og tvangsselge bilen. For å sikre denne verdien krever banken at bilen er kaskoforsikret. Det betyr at om du skader bilen vil bilen bli reparert og fortsatt ha normale verdi (og dermed være en sikkerhet for lånet). Blir bilen kondemnert vil forsikringsselskapet utbetale bilens verdi til pantehaver, dvs. banken.

De aller fleste nyere biler har kaskoforskirking. Men, kaskoforsikring kan ofte koste mye og på en litt eldre bil vil forsikringskostnaden (forsikringspremien) kunne bli høy i forhold til bilens verdi. Denne problemstillingen blir tydelig når du skal låne penger av en bank for å kjøpe en eldre og rimelig bil, et såkalt bruktbillån.

For å gjøre dette litt gunstigere for lånetaker tilbyr banker og andre finansieringsinstitusjoner kaskofritt lån. Da unngår lånetaker en dyr forsikring i og med at det holder med den obligatoriske ansvarsforsikringen. Dette innebærer en høyere risiko for banken. Skulle bilen bli skadet og miste sin verdi har banken ingen sikkerhet for lånet. Derfor har kaskofrie billån en høyere rente for å kompensere for den høyere risikoen. For deg som lånetaker blir dette allikevel totalt sett rimeligere.

Elbil lån / Grønt billån

Dette er et lånetilbud som er rettet mot kjøp av nullutslippsbiler, dvs. elbil og hydrogenbil. Tanken bak er å stimulere til mer miljøvennlige bilvalg. I praksis dreier det seg om litt lavere rente og ingen termin- og etableringsgebyr (dette vil variere mellom bankene).

Planer om ny elbil? Se vår guide til elbillading.

Restverdilån

Finansieres bilen med et restverdilån betyr det at du låner hele beløpet (evt. med fratrekk av egenkapital) men betaler ned i to omganger. Lånet er todelt, den ene delen betaler du fortløpende i hele låneperioden, den andre delen (restverdien) forfaller når låneperioden er utløpt. Hvordan de to delene fordeles bestemmes av den verdien bilen forventes å ha etter låneperioden (restverdien). Koster bilen 500.000 og restverdien etter fem år (låneperioden) er 200.000 betaler du 300.000 gjennom avdrag og 200.000 når perioden er over. Tanken er at du betaler kun for verdifallet i låneperioden og selger bilen (eller bytter i en ny) for å innfri restbeløpet. Rentekostnaden beregnes for hele lånet men avdragene for kun en del av lånet.

Det finnes også lån som har fått navn etter hvilket objekt det skal lånes til, f.eks. veteranbillån og tilhengerlån, men dette er kun varianter av et normalt billån og noe som brukes mest i markedsføringsøyemed.

Hvordan får du billån?

Som ved alle lån blir du som lånetaker vurdert av den som skal låne deg penger, ved billån er dette banker og andre finansieringsinstitusjoner. Det første er en sjekk av din kredittverdighet, dvs. om du har betalingsanmerkninger, inkassosaker og lignende. Det er vanskelig å få lån om du har slikt.

Deretter vurderes din låneevne. Låneevnen bestemmes av hvor høy inntekten er, hvor mye lån du har ellers og din livssituasjon. Banken bruker en mal som beregner dine forventede livkostnader. Her kommer forhold som antall barn og om du har flere biler inn.

Hvor grundig banken går til verks for å vurdere din låneevne avhenger av hvor stort lån det er snakk om. Et lån til en bruktbil til 100.000 – 200.000 med en låneperiode på f.eks. 7 år er enklere enn en fullfinansiert kostbar luksusbil.

Noen banker har en aldersgrense hvor lånetaker må være over 20 år.

Kan du låne til bilkjøp uten egenkapital

Ja, loven krever ikke en minste egenkapital ved billån (til forskjell fra boliglån som har et lovpålagt krav om egenkapital på minimum 15%). Her blir det opp til utlåner å bestemme. Her kommer de vanlige parameterne som låneevne og lånebeløp inn. Har du en etablert bankforbindelse som kjenner din økonomi vil det være enklere å få lån uten egenkapital.

Billån uten egenkapital har en høyere rente enn om du legger inn egenkapital. I utgangspunktet er det slik at jo mer egenkapital desto lavere rente. Her vil det selvsagt komme inn andre faktorer som hvilken relasjon du har til utlåner osv. 35% egenkapital eller mer gir den laveste renten ifølge boken.

Hvor mye får du låne til bilkjøp?

I tillegg til en vurdering av din låneevne og generelle økonomiske situasjon er det fra 1. juli 2023 kommet nye lovpålagte reguleringer av billån. Nå er billånet lagt enn i Utlånsforskriften som også regulerer boliglån og forbrukslån. Det dreier seg i hovedsak om to ting, den totale gjeldsbelastningen og rentemargin.

I vurderingen av den totale gjeldsbelastningen legges alle lån inn og summen av alle lån skal ikke overstige fem ganger bruttoinntekten. Har du/dere en total inntekt på 900.000 kan total gjelde ikke overstige fem ganger dette, dvs. 900.000 x 5 = 4.500.000. Har du/dere f.eks. allerede et boliglån på 4.000.000 kan et billån ikke overstige kr 500.000. Er bruttoinntekten 500.000 og du har et boliglån på 2.500.000 kan du ikke låne penger til bil.

Krav til rentemargin i vurderingen av betjeningsevnen skal ta høyde for at du ikke får betalingsproblemer om renten stiger. Rentemarginen er nå 3%. I praksis betyr det at når banken skal vurdere din betjeningsevne for et lån med seks prosent rente skal det legges til 3% poeng slik at banken i regnestykket skal simulere en rente på 9%.

Hva koster billån?

Kostnaden for et billån er rente og gebyrer. Når du inngår en avtale om billån vil en bestemt rente være utgangspunktet for vurdering av betjeningsevne og grunnlaget for de månedlige avdragene. Det er også vanlig at bankene kjører kampanjer hvor det tilbys en litt lavere rente.
Men, denne nominelle renten vil justeres fortløpende ved endringer i Norges Banks rente. Stiger renten generelt vil den det også gjelde billånet.

Gebyrene er i hovedsak et etableringsgebyr og løpende gebyr i forbindelse med de månedlige avdragene. Siden gebyrene er faste og ikke avhengig av lånebeløpet vil de utgjøre mer i prosent av mindre lån enn for større lån. Derfor vil den effektive renten være betydelig høyere ved mindre billån.

For å sjekke kostnaden ved billån kan du bruke en billånskalkulator for å simulere lånekostnadene i forhold til rente, egenkapital, lånebeløp osv.

Hva er finansieringsbevis?

Når du skal kjøpe en bil som skal lånefinansieres krever selger ved kontraktsinngåelse et bevis for at du kan betale kjøpesummen. Siden det dreier seg om lån vil långiver utstede et finansieringsbevis som sier hvor mye du kan kjøpe bil for, basert på den avtale du har fått med utlåner i forhold til låne- og betjeningsevne.
Finansieringsbeviset har som regel en varighet på 2-3 måneder. Fordelen for deg er muligheten til å kunne handle raskt om det skulle dukke opp et godt tilbud eller du har klart å forhandle deg frem til en god pris på drømmebilen.

Hva innebærer pant i bil?

At banken har pant i bilen betyr at banken har en juridisk rettighet i bilen. Denne rettigheten blir aktivert om du f.eks. ikke betaler avdragene. Banken kan da ta beslag i bilen og tvangsselge denne.

Hva betyr heftelser i bilen?

Pant i en bil kalles også heftelser. Det innebærer at panthaver har en rett i bilen, og denne retten følger bilen. Skal du selge en lånefinansiert bil (med heftelser) må du etter salget innfri resten av lånet for at disse heftelsene skal bli slettet. I teorien kan kjøper derfor risikere å miste bilen om selger ikke innfrir lånet sik at pant/heftelser blir strøket.

Kan du flytte billån?

I utgangspunktet ja, men det er ikke alltid enkelt. Her er det forskjell på om banken har pant i bilen eller ikke. Har banken ikke pant i bilen (f.eks.. ved kaskofrie lån for rimeligere biler) er det enkelt å flytte lånet til en annen bank, selv om du må regne med gebyrer.

Har banken derimot pant i bilen blir det problematisk å flytte billån fordi prosessen med å flytte pant er komplisert, men ikke umulig. Her er må du sjekke med de involverte långivere hva som er mulig.

Aktørene innen bilfinansiering Norge

I Norge finner du et stort antall tilbydere av billån, både banker, spesialiserte finansieringsselskap og bilimportørene. Det er også en del samarbeid mellom disse og du kan oppleve at du inngår en låneavtale med èn bank men selve lånet blir formidlet til en annen aktør.

Profilerte aktører innen billån i Norge:
AC finansiering
Amcar billån
DNB bilfinans
Gjensidige
KLP billån
Lendo
Lo favør
Nordea bil finans
Obos billån
Santander bank
Sbanken
Skandiabanken
Sparebank 1
Sr bank
Storebrand