Leasing/Privatleasing av bil – Guide over det viktigste

Privatleasing er en ofte gunstig måte og til enhver tid disponere en nesten ny bil, bytte ofte og ha et problemfritt bilhold. De vanligste leasingavtalene er på tre til fire år og inkluderer en årlig kjørelengde på 10.000 – 15.000 km (avtales nærmere). Det skrives en del om at leasing er dyrt, ja, det koster en del, men det ville det også gjort om du skulle byttet til ny bil hvert tredje år på egen hånd. Selger du en egen bil etter tre år må du regne med et større verditap enn leasingselskapet hvor bilen går tilbake til forhandler og selges gjennom denne som en «ny» bruktbil, eller leases på nytt (releasing) som bruktbil.

En annen fordel med privatleasing er at du slipper å bruke egne sparepenger og unngår å ta opp lån for å finansiere bilen. Hvor mye gjeld du har påvirker mulighetene til å få nye lån, noe som kan bli et tema om du har et stort billån og for eksempel planlegger å ta opp lån for å kjøpe en ny bolig.

En liten bakdel med leasing er at du ikke får fratrekk av rentekostnadene, de ligger inne i leieavtalen og ikke noe du kan bruke i forhold til skatt.

 

Hvordan fungerer leasing av bil?

Leasing betyr å leie og når det gjelder å lease en bil skiller det seg fra det vi vanligvis forbinder med å leie en bil. Leasing av bil innebærer at du inngår en kontrakt om å disponere en bil til bestemte betingelser. Betingelsene er hvor mye du skal betale pr.mnd, om du må betale forskudd, maksimalt antall kilometer pr. år samt leasingavtalens varighet. I tillegg kommer hvor mye du må betale om du kjører flere kilometer enn avtalt.

Leasingavtaler får du både hos bilforhandleren hvor du kjøper bilen og direkte fra leasingselskap. Forhandlerne formidler gjerne avtalen videre til et leasingselskap, selv om det ofte kan fremstå som det er de selv som tilbyr leasingavtalen.

 

Hvilke forpliktelser har du i en leasingavtale?

Det finnes ingen standard leasingavtale. Avtalens innhold kan variere fra tilbyder til tilbyder, derfor må du sette deg godt inn i hva du skal skrive under på, her er noen tips:

Av hvem og hvor kan biles brukes?

Sier avtalen noe om aldersgrense på sjåfør, kan hvem som helst bruke bilen? Er det restriksjoner på hvor bilen kan brukes, er det f.eks. land det ikke er tillatt å kjøre i?

Det økonomiske

Er det forskuddsleie (startleie) eller ikke? Hvor mye skal du betale hver måned? Har leasingselskapet rett til å endre månedsbeløpet? Her er det viktig å avklare hvordan leien påvirkes av renteendringer. Vil leasingselskapet juster leien etter renten eller er renten bundet?

Avtalens lengde og exit

I leasingavtalen står det hvor lenge avtalen gjelder, vanlig lengde er 3-4 år. Men, hva om du ønsker å si opp avtalen før bindingstiden. Er det mulig? Hva vil det evt. koste? Hva om bilen blir totalvraket, hva skjer da med avtalen, og ikke minst med forskuddsleien du har betalt inn?

Kjørelengde, overkjøring og service

Hvor mange km du kan kjøre er også en viktig del av avtalen. Dette avtales alltid og du kan velge hvor mange km du ønsker. Vanlig er 10.000 – 25.000 km. Jo lenger desto dyrene månedsleie. Viktig er å avklare om du kan endre kjørelengde underveis (både redusere og øke) og hvor mye du må betale om du kjører lenger enn avtalt.

Service er også viktig. Du må følge serviceintervallene 100%. Kjører du over intervallene kan det oppstå problemer i forhold til bilens garanti noe som igjen kan gjøre bilen mindre verd. Dette blir også til et avtalebrudd mellom leasingselskapet og bilforhandleren. Partene har avtalt at serviceintervallene skal følges 100% og ved et brudd på dette får det økonomiske konsekvenser, noe som du må betale siden du har ansvaret for og i avtalen har forpliktet deg til å følge serviceintervallene.

Slitasje og skader

Dette er et veldig aktuelt tema når det gjelder leasing av bil, hvor mye slitasje og skader kan bilen ha når du leverer den tilbake etter endt leasingperiode? Hva er akseptabel slitasje? Hvem skal vurdere slitasje og eventuelle skader? I leasing-kontraktene står det som regel at slitasje som oppstår ved normal bruk er ok og ikke noe du skal betale for. Men hva er normal slitasje og normal bruk? Du bør ta opp dette temaet når du inngår kontrakten, og ta det gjerne med i kontrakten. Slike skader og slitasje dekkes ikke av vanlig forsikring og kan bli kostbart for deg som leietager.

 

Hva er inkludert i leasingavtalen

Noen kostnader inngår i leasingavtalen, andre ikke, det varierer. Leasingselskapene tilbyr som regel flere alternativ for hva som inngår i leien.

Det som du helt sikkert må dekke er drivstoff (eller strøm) og bompenger.

Det som kan inngå i avtalen er forsikring (og årsavgift) og service.

Når det gjelder dekk er dette noe som vanligvis ikke ligger i avtalen. Her må du vurdere hva som lønner seg. I utgangspunktet er det ikke lønnsomt å levere tilbake en leasing-bil med nye dekk, så her bør du strekke strikken så langt som mulig i forhold til slitasjen, selvfølgelig må du holde deg innenfor reglene for mønsterdybde og sørge for at dekkene har et mønster som gjør din kjøring trygg og sikker.

Det finnes også avtaler hvor dekk, dekkskifte og dekkhotell inngår som en del av serviceavtalen.

 

Hva koster det å lease en bil?

Dette varierer selvfølgelig fra bil til bil og mange andre faktorer, men du må regne med en månedskostnad på 4-5.000 kr for en mindre bil, 6-8.000 kr for en større bil og rundt 10-12.000 kr for en premium modell.

Det er også kontinuerlig kampanjer på leasing og det lønner seg å følge med på reklamene.

Prisen for å lease en bil består av flere element. Som leasingkunde forholder du deg kun til to beløp, startleie og månedlig kostnad.

Forskudd/startleie/innskudd: Dette er en kostnad du får ved leasingsavtalens start. Hvor høy startleien er varierer, enkelte leasingselskap har ingen startleie (leasing uten innskudd). Betaler du startleie kan du dele denne på antall måneder leasingavtalen varer for å få oversikt over månedlige kostnader.

Restverdi: Dette er bilens forventede verdi ved avtalens slutt. Leasingselskapet avtaler restverdien med bilforhandleren. Verditapet (nypris minus restverdi) fordeles deretter på antall måneder.

Rente: Leasingselskapet finansierer leasingavtalen, derfor ligger det også en rente i regnestykket. Hvor høy renten er varierer fra tilbyder til tilbyder. En ting du bør sjekke er om renten er fast eller flytende (kan justert underveis i kontrakten om rentene i pengemarkedet generelt endres).

Forsikring: Dette er noe du enten ordner på egen hånd (full kasko) eller forsikringen inngår i avtalen.

Årsavgift: Kreves inn sammen forsikringen.

Antall kilometer: En viktig del av avtalen er det maksimale antall kilometer pr år du kan kjøre. Desto flere kilometer desto høyere pris. Her kommer også inn hvor mye du må betale om du kjører lengre enn avtalt. Regnes ofte pr. kilometer.

Service og dekk: Kan ordnes på egen hånd eller det ligger i avtalen.

 

Kan du lease en bruktbil?

Det er fullt mulig å lease en bruktbil. Det fungerer i praksis på samme måte som ved leasing av ny bil. Bruktbilene som tilbys er som regel tidligere leasing-biler hvor leasingselskapet har en økonomisk gevinst på å leie ut bilen videre istedenfor å selge den.

Fordelene med å lease en brukt bil fremfor en ny er at bilen er tilgjengelig umiddelbart (mange nye bilmodeller har lang ventetid), du har ofte flere utstyrsvariasjoner å velge i samt litt lavere leiepris.

Det du må passe på når du leaser en bruktbil er å kontrollere bilen grundig for skader og slitasje, slik at ikke du må dekke utbedringer som forrige leasing-taker har forårsaket.

 

Kan du lease en elbil?

Ja, å lease en elbil fungerer på samme måte som en vanlig bil. For mange er det gunstig å lease elbilen. Du kan gjøre deg kjent med det å bruke en elbil, passer det til din bruk? Du slipper å bekymre deg for et potensielt stort verdifall som følge av den fasen med rask teknologisk utvikling elbiler er inne i hvor rekkevidde og andre faktorer blir bedre i et raskt tempo, noe som gjør at mange elbil-modeller blir raskt utdaterte, men påfølgende stort verditap.

Vi har også sett enkelte produsenter har redusert prisen kraftig på enkelte modeller, noe som betyr et tap for de som eier disse modellene og som etter hvert skal selge bilen i bruktmarkedet.

Denne risikoen slipper du ved å lease elbilen.

 

Når er privatleasing lønnsomt?

Å lease en bil kan være lønnsomt om du ønsker å bytte bil ofte, hvert 3-4 år. Å skifte bil så ofte vil være kostbart uansett hvordan finansiering og løsning du velger.

Verditapet er stort de første årene. Det som ofte gjør leasing lønnsomt er at leasingselskapet kan forhandle seg frem til bedre kjøpspris enn du klarer på egen hånd. I tillegg avtales en restverdi med forhandleren. Denne kan ligge betydelig over den prisen du får når du skal selge bilen på egenhånd. Å selge bruktbil privat er ikke lett, mange får et lite sjokk når de ser hvor mye prisen må senkes for å bli kvitt bilen. Det kan være lønnsomt å slippe risikoen i bruktmarkedet.

 

Lease eller kjøpe med billån

Det er vanskelig å konkludere med hva som er rimeligst, det er mange faktorer som spiller inn. De regnestykkene vi har sett viser at forskjellen på en periode på tre år mellom leasing og lån er 10-15%, noen i favør av leasing, andre i favør av billån. Det spørs både på regnestykket, men ikke minst hva som er situasjonen i markedet etter tre år og bilen skal selges. Med billån står du fritt i forhold til antall kjørte kilometer og når du vil selge bilen.

 

Lease vs bilabonnement

Leaser du en bil har du I utgangspunktet ansvaret for vedlikehold av bilen, du må kjøpe dekk, ordne med forsikring osv (selv om mye av dette kan legges inn i leasingavtalen). Med bilabonnement har du en fast pris pr. mnd hvor alt er inkludert (unntatt drivstoff/strøm og bompenger). Bilabonnement er for deg som absolutt ikke vil tenke på bilen overhodet, kun betale og kjøre.

 

Lease vs bildeling

Dette er to helt forskjellige løsninger. En leasingbil disponerer du hele tiden, med bildeling disponerer du bilen innimellom når du trenger. Har du ikke behov for bil i hverdagen men kun av og til vil bildeling kunne være gunstig i forhold til leasing. Men har du behov for bil daglig vil leasing bli rimeligere, dessuten kan du ikke regne med at bilen alltid er disponibel ved bildeling hvor du må bestille på forhånd.

 

Krav til leier

For å få inngå en leasingavtale må du ha sterk nok økonomi til å betale de månedlige kostnadene. Derfor blir du kredittsjekket på samme måte som om du skulle tatt opp et lån. Har du høy nok lønn og ingen betalingsanmerkninger går det greit å få en leasingavtale.

 

Kan du avslutte leasingavtalen før tiden?

Du kan avslutte en leasingavtale før tiden, men det kan bli dyrt. For det første vil du miste startleien. For det andre kan leasingselskapet kreve opptil 6 mnd. Leie etter at avtalen er annulert. Den prisen du betaler pr. mnd i følge avtalen er basert på flere faktorer som f.eks. gjennkjøpspris og tidspunkt. Leasingselskapet har også forpliktelser ovenfor bilforhandleren, kredittinstitusjon, forsikringsselskap osv.

Å si opp avtalen «forstyrrer» dette regnestykket veldig, og det må du betale for.

Les mer om dette her.

Du kan også komme deg ut av en leasingavtale ved å få noen andre til å overta avtalen (debitorskifte) og du kan kjøpe ut bilen.

 

Tilbakelevering av leasingbil

Når leieperioden er over skal bilen leveres tilbake til bilforhandleren. Der blir bilen grundig gjennomgått og kontrollert.

Det blir sjekket om alt utstyret som ble levert med bilen er med tilbake. Det blir sjekket om serviceintervallene er overholdt og hvor langt bilen er kjørt. Er det avvik her må betale en kompensasjon.

I tillegg blir bilen sjekket for skader og unormal slitasje. Har bilen skader eller unormal slitasje på ett eller flere punkter vil du måtte betale dette. Dette er et delikat og mye omdiskutert tema når det gjelder privatleasing av bil.

 

Hva er releasing?

Det betyr å lease en bil som har vært leaset tidligere, dvs. en bruktbil. Du leaser bilen av samme selskap som stod for den første leasingperioden.

 

Hvem tilbyr leasing?

Det finnes mange tilbydere av leasing i Norge.

Kjente aktører er Leaseplan, Autolease, DNB Finans, NAF leasing, Santander, Privatlease

I tillegg har de fleste importører/forhandlere leasing-tilbud, f.eks. Volvo Car Finance, Bilia, Bertel O Steen leasing, Jaguar leasing osv.