Bilforsikring – Guide over det viktigste

Alle biler registrert i Norge skal være forsikret. Minimumskravet for å få lov til å kjøre er ansvarsforsikring (trafikkforsikring) som dekker skade du påfører andre. Kasko og delkasko gir større dekning for din egen del. Blir det en forsikringssak må du betale en egenandel om ikke motparten erkjenner/får skyld. Hvor høy egenandelen er henger sammen med hvor høy forsikringspremie du betaler. Bonus, dvs. rabatt på forsikringen (kan bli opp til 80%), kan du opparbeide deg ved å unngå at forsikringen blir brukt, dvs. at du ikke har skyld i skader som medfører utbetaling.

 

Hva dekker ansvarsforsikringen?

Ansvarsforsikringen dekker de skadene du påfører andre ved bruk av din bil. Slike skader kan bli kostbare og skulle den skadelidende kreve erstatning fra den som har skyld i skadene ville dette vært avhengig av skyldnerens økonomi og betalingsvilje- og evne. En høy erstatning ville også kunne ødelegge skyldnerens privatøkonomi. Derfor finnes ansvarsforsikring.

Kjører du uten ansvarsforsikring og forårsaker skade må du dekke dette selv. Det kan fort dreie seg om store erstatningssummer. Skade på personer og eiendom kan gi deg et erstatningsansvar på mange millioner.

Er bilen registrert men uten ansvarsforsikring må du betale et tvangsgebyr for hver dag som går til bilen blir forsikret eller avregistrert.

Har du en bil du ikke bruker deler av året, f.eks. en veteranbil, må du huske på å avregistrere bilen om du lar den være uforsikret.

 

Hva dekker delkasko?

Delkasko gir deg erstatning for skader på din bil som du ikke direkte er skyld i. Slike skader er som regel brann, hærverk, naturskade, skader på glass/ruter og veihjelp. I tillegg dekker delkasko tyveri av bil og fastmontert utstyr. I delkasko er også ansvarsforsikringen automatisk inkludert.
Akkurat hva det enkelte forsikringsselskap inkluderer i delkaskoavtalen varierer og noe du bør sjekke før du inngår en forsikringsavtale.

 

Hva dekker fullkasko?

Kaskoforsikringen dekker i tillegg til alt som dekkes av delkasko og ansvarsforsikring også skade på egen bil som du eller den som kjører er skyld i. Skader du bilen får du reparasjonen dekket. Du kan også velge å inkludere leiebil i kaskoavtalen slik at du ikke blir uten bil mens bilen er på verksted.

Låner du penger med sikkerhet i bil vil utlåner, bank eller annen finansinstitusjon, kreve at bilen er kaskoforsikret slik at verdien og sikkerheten ikke blir redusert eller forsvinner ved en skade. Dette kalles kaskolån.

Kasko er den dyreste bilforsikringen og ikke alltid lønnsomt om bilen er eldre og har en lav markedsverdi. Dette må du vurdere nærmere.

Se guide til bilfinansiering

 

Hva er toppkasko?

Toppkasko er en ekstra kaskoforsikring som dekker mer enn det som en kaskoforsikring vanligvis dekker, f.eks. maskinskade (skade på motor og drivverk). Dette varierer mellom forsikringsselskapene.

 

Hvor mye egenandel?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale når ditt forsikringsselskap må dekke en skade eller annet. Har motparten skylden må du ikke betale egenandel.
Størrelsen på egenandelen er en del av forsikringsavtalen. Du kan velge en høy egenandel for å oppnå litt lavere forsikringspremie. En lav forsikringspremie gir litt høyere premie. Her blir det opp til deg. Er du en erfaren sjåfør som kjører trygt og sikkert kan det lønne seg å velge en høy egenandel siden sjansen for at du skal få skyld i en ulykke er liten.

Egenandelen er også aktuell ved mindre hendelser som veihjelp (500-1000 kr), bytte frontrute (2.500 kr) og tyveri av utstyr og ladekabel (1000 – 3000 kr). Moderne bilnøkler er kostbare og en nøkkel kan fort koste 5 -10.000 kroner. Ny nøkkel blir dermed en forsikringssak med egenandel. Du må sjekke med det enkelte forsikringsselskap om nøkkel er inkludert i forsikringen.

 

Hvem kan kjøre bilen?

Alle med førerkort kan kjøre en forsikret bil, men det er restriksjoner i forhold til alder. Skal bilen kjøres av sjåfører under 23 år må forsikringsselskapet informeres om dette. Grunnen er større risiko for skader og uhell for unge og uerfarne sjåfører. Derfor blir forsikringspremien (prisen på forsikringen) noe høyere.
Skal du øvelseskjøre har det ingen betydning for forsikringen så lenge den som gir opplæring følger reglene fra Statens Vegvesen for øvelseskjøring.

 

Fullkasko eller delkasko?

Forskjellen på fullkasko og delkasko er pris og i hvilken grad skade på egen bil er dekket av forsikringen. Har du en nyere bil eller en bil med en høy markedsverdi og du selvforskyldt skader denne vil de økonomiske konsekvensene bli store. Har du f.eks. en elbil til 400.000 kroner uten fullkasko og du kjører på en stein og ødelegger batteriet, en kostnad på flere hundre tusen kroner, kan reparasjonskostnaden fort overstige bilens verdi. Da har du mistet 400.000 kroner. Med fullkasko hadde du sluppet unna med en egenandel på noen få tusenlapper.

Har du derimot en rimelig bil kan fullkasko bli dyrt i forhold til bilens verdi. Har bilen en markedsverdi på 30.000 kroner og du må betale f.eks. 10.000 kr i året for fullkasko, vil kostnaden ikke stå i forhold til bilens verdi. Da velger mange å ta sjansen på at bilen ikke blir skadet, og skulle den allikevel bli det vil ikke tapet bli uoverkommelig.

Har du lån på bilen (kaskolån) vil banken/utlåner kreve at du har fullkaskoforsikring på bilen (for total sikkerhet for lånet).

 

Husk riktig kjørelengde!

Prisen på bilforsikring er også basert på hvor mange kilometer du kjører. Kjører du lite vil det være mindre risiko for at det oppstår en skade. Kjører du mye vil risikoen øke. Dette gjenspeiles også i forsikringspremien.

Maks antall kjørte kilometer pr.år. er en del av forsikringsavtalen og du må følge med at du ikke kjører lenger enn avtalt. Kjører du for langt vil du kunne få problemer med dekningen om det skulle oppstå en forsikringssak. Det er vanlig med avkortning i slike tilfeller. Det betyr at du ikke får hele erstatningen, forsikringsselskapet reduserer erstatningen.

 

Forsikring av elbil

Elbilforsikring markedsføres som et eget produkt men går stort sett ut på det samme som forsikring av bensin/dieselbiler. Det er lagt inn dekning av skade på batteriet, men det ligger samme kategori som maskinskade og dekkes kun i toppkasko (den dyreste og beste kaskoforsikringen). Tyveri av ladekabel dekkes av delkasko, det samme gjør veihjelp om du skulle gå tom for strøm under kjøring.

 

Hva er bonus?

Bonus på forsikringen betyr at du får rabatt. Tanken bak bonus er å premiere kunder som ikke skader bilen og dermed ikke fører til utgifter for forsikringsselskapet. Bonusen kan bli på opp mot 80%, dvs. 80% reduksjon av forsikringspremien.

Skader du bilen og du har skylden vil bonusen kunne bli redusert. Da går det en tid før du er tilbake på bonusnivået før skaden.

Alle kunder har en bonus på skalaen fra 0 til 80%. Du kan også havne under 0% om du har skyld i bilskader, dvs. du får en økning i premien.

Tidligere var det strengere med bonus på bilforsikring. Alle startet på 0% og jobbet seg oppover skalaen. I dag brukes bonus aktivt i markedsføringen og det lokkes med høy startbonus, ingen reduksjon ved skade osv.

 

Må du ha førerkort for å forsikre en bil?

Du trenger ikke førerkort for å eie og forsikre en bil. Men du må selvfølgelig ha førerkort for å kjøre bilen. Kjører du bil uten førerkort vil du kunne få store problemer med forsikringen og erstatningen om du forårsaker en ulykke og det oppstår skade.

Det er bilens eier som skal ha forsikringen registrert i eget navn. Er bileier under 18 år må foreldre eller verge signere kjøpsdokumentene.

 

Kan man få bilforsikring med betalingsanmerkninger?

Ja, i Norge har ikke forsikringsselskapene rett til å nekte noen bilforsikring. Men, man kan risikere å måtte forskuddsbetale forsikringspremien. Selskapene ønsker ikke å ta risikoen med forsikringer som ikke blir betalt.

 

Hvordan bytter du forsikringsselskap?

Ved kjøp og salg av bil blir forsikringsavtalen automatisk avsluttet. Da er det naturlig å hente inn tilbud fra flere før den nye bilen skal forsikres.
Det er heller ikke noe problem å flytte forsikringer når som helst. Det enkleste er å overlate alt til ditt nye forsikringsselskap, de tar mer enn gjerne på seg jobben med å si opp og avslutte forsikringen. De bruker også tilbudet om denne servicen i markedsføringen.

Selve overføringen kan ta 2-4 uker, men den nye forsikringen gjelder umiddelbart, så dette er ikke noe du trenger å tenke på.

Det er også vanlig i Norge at man tar med seg opparbeidet bonus over i det nye selskapet. Hvis ikke hadde det blitt dyrt å bytte forsikringsselskap, og en slik konkurransebegrensning ønsker ikke myndighetene.

 

Hva koster bilforsikring?

Prisen for bilforsikring bestemmes av mange faktorer. De fleste forsikringstakere havner i intervallet 5.000 til 25.000 kroner pr. år.

Dette påvirker forsikringspremien:

Hvilken type forsikring?: Det er stor forskjell på ansvarsforsikring, delkasko og fullkasko. Fullkasko koster betydelig mer enn de to andre
Hvem er du?: Alder, bosted, kjønn, sivil status. Yngre sjåfører betaler mer enn eldre, å være kvinne samt gift er også en fordel.
Hvordan bil kjører du?: Det ene er bilens verdi. En dyr bil koster mer å forsikre enn en rimelig modell. Det andre er risikovurderingen. Enkelte bilmodeller og biltyper er oftere involvert i ulykker, derfor koster det mer å forsikre disse bilene. Sportsmodeller og GT-varianter er typiske høyrisikomodeller når det gjelder ulykker. Vanlige biler koster mindre. Forsikringsselskapene har full oversikt og statistikk over dette. Elbiler er for eksempel oftere innblandet i ulykker. I tillegg er de dyrere å reparere.
Hvilken bonus har du?: Bonus betyr rabatt. Har du 80% bonus får du 80% rabatt på forsikringen, det utgjør mye.
Er du totalkunde?: Har du alle forsikringene samlet hos ett forsikringsselskap vil det kunne gi ekstra rabatt.

 

Forsikringselskap i Norge:

Det er mange tilbydere av bilforsikring i Norge. Forsikringene selges også gjennom bilforhandlere og andre aktører, det er som regel de store forsikringsselskapene som står bak.

Kjente norske tilbydere av bilforsikring: Eika, Fremtid, Frende , Gjensidige, If, KLP, Storebrand, Tryg og Enter.

 

Foreningsmedlemskap som kan gi billigere forsikring.

Er du medlem i en av disse må du informere forsikringsselskapet om dette når du ber om et tilbud på bilforsikring, det kan du spare på.
Alle pensjonsmottakere i KLP
Ansatt fylke
Ansatt helseforetak
Ansatt kommunal bedrift
Ansatt kommune
Ansatte, pensjonister og deres familie i jernbanerelatert virksomhet
Ansatte, tillitsvalgte og frivillige i Knif sine medlemsorganisasjoner
Arkitektenes fagforbund
Den Norske Turistforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Econa
KOL
Medlem i et LO-forbund
Naturviterne
Nito
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk lektorlag
Norsk psykologforening
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Tekna
Utdanningsforbundet
YS-tilknyttet

Kilde: Forbrukerrådet/Finansportalen