DRÄGER Alcotest 3000 – Promillemåler

Vi anbefaler å gå videre til vår hovedside om promillemålere med aktuelle modeller. Den finner du her.

Tyske Dräger regnes for å være en ledende produsent av promilletestere. Apparatene gir presise måleresultat og er enkle å betjene.

Politiet har i mange år anvendt Drâger promilletestere og denne modellen omtales som ”lillebror” til den modellen politiet bruker.

DRÄGER Alcotest 3000 anvender brensellcelle teknologi, noe som regnes for å være den mest presise og pålitelige. Den måler promille på skalaen 0 til 5, noe som skulle være tilstrekkelig.

Den leveres i en praktisk veske med og med munnstykker (sjekk med butikken hvor mange).

Les mer om hvor du kjøper promillemåler rimelig og trygt på nett.

 

Positive vurderinger – DRÄGER Alcotest 3000

Rask måling

Svaret på målingen kommer bare noen sekunder etter innånding. Et signal varsler at du blåser med rett styrke og innåndingen er avsluttet når signalet stopper. Apparatet får gode omtaler av hvor kort tid som trengs før resultatet er klart. Testresultatet leses av på displayet, klart og tydelig.

Nøyaktig måling

Testeren måler med en feilmargin på +-0,05 promille i området opp til 1,0 promille. Det betyr at du kan stole på resultatet.

Kort oppvarmingstid

DRÄGER Alcotest 3000 er klart til bruk ca 7 sekunder etter at du slår det på.

Rask nullstilling

Når målingen er avsluttet og resultatet foreligger kan du foreta en ny test etter få sekunder. Det holder å slå apparatet av og på for nullstilling.

Liten og hendig

Dräger Alcotest 3000 er liten av størrelse og passer godt i lommen. Den for også mye skryt for å være lett og bruke, informasjoner, signal og lyder er lette og forstå. Det er også praktisk at den kan anvendes like lett av venstre som høyrehendte.

Varsel om kalibrering

Når du slår på apparatet får du beskjed om hvor lenge det er til det må kalibreres.

Se også kommentar på presis promillemåler fra FCA

 

Negative vurderinger – DRÄGER Alcotest 3000

Høy pris

Prisen er ca 3 800 kr inkl moms. Dette er mye i forhold til mange konkurrenter, men kanskje ikke så mye allikevel målingenes nøyaktighet tatt i betraktning.

Kalibrering

Kalibrering kan kun utføres av importøren, dvs. du må sende inn apparatet og betale for kalibrering.

Nøyaktig promillemåling med Dräger 3000.

Dette er upraktisk, men trøsten er at alle pålitelige promilletestere av høy kvalitet må sendes inn for kalibrering, også politiets.

 

Konklusjon

Dräger Alcotest 3000 er en promilletester som anbefales av mange grunner. Den viktigste bør være nøyaktige målinger om målingen skjer i forhold til bilkjøring, og der leverer den meget sterkt.

SB

 

Du liker kanskje også...