Når og hvorfor bør du bruke motorvarmer?

Det er flere grunner til å bruke motorvarmer og elektrisk bilvarme. Du sparer bilens motor, du forurenser mindre, du sparer penger på redusert drivstoff forbruk og sist men ikke minst, du kan sette deg inn i en varm bil på kalde vinterdager.

Motorvarmer og elektrisk bilvarmer er for de fleste en bra investering.

Les mer om hvor du kjøper motorvarmer rimelig og trygt på nett.

 

Hvorfor reduseres slitasjen på motoren?

Bensin og dieselmotoren smøres med motorolje som finner veien til alle deler som trenger smøring for at motoren skal fungere og ikke skades. For at dette skal fungere må motoroljen være tynnflytende slik at den blir distribuert optimalt.

Problemet er at når det er kaldt ute vil oljen være tykkere før den får tilstrekkelig varme. Er bilen nedfrosset vil også oljen være stiv. Konsekvensen er at oljen ikke flyter like lett rundt i motoren, den kommer ikke til over alt.

Mange komponenter får dårlig smøring, dette er grunnen til at kaldstarter sliter på motoren.
Med motorvarmer slipper du dette. Bilen, motoren og oljen har en god temperatur når du starter, oljen flyter lett og kan smøre motoren 100% fra første omdreining. Etter noen års bruk i kaldt klima vil dette kunne ha stor betydning for hvor mye slitasje en motor har.

 

Hvorfor reduserer motorvarmer forbruket av drivstoff?

En varm motor avgir varme til oppvarming av bilen. Dermed er ikke bilen avhengig av strøm fra generatoren/dynamoen i like stor grad. Det betyr at motoren jobber lettere og drivstofforbruket blir mindre.

I tillegg er det en kjent sak at kalde motorer bruker mer drivstoff. Årsaken til dette er først og fremst at motoren ikke fungerer optimalt før den har oppnådd riktig arbeidstemperatur. På en vinterdag i minusgrader tar det gjerne ett par kilometer før motoren er varm (om den startes kald). I dette tidsrommet vil bensin/diesel forbruket være høyere enn normalt.

 

Hvorfor forurenser bilen mindre?

En kald motor fungerer ikke optimalt på flere måter. Blant annet er blandingsforholdet mellom bensin og luft ugunstig, dette resulterer i økte utslipp av eksos og avgasser. Spesielt gjelder dette dieselbiler. De fleste har sikkert sett svart røyk når en kald dieselmotor starter. Det er ikke bra for miljøet.

Katalysatoren, som skal rense eksosen, fungerer også best når motoren er varm.

Det første minuttet er forurensningen veldig høy og tilsvarer flere mil med kjøring med varm motor. Et elektrisk bilvarmesystem har en positiv effekt på forurensningen i over 15 minutter fra start.

 

Hvorfor fryse unødvendig?

Det er en kald fornøyelse å sette seg inn i en nedfrosset bil. Du må skrape is, fjerne dugg, full fart på viften. Det er surt de første 5-10 minuttene.
Dette slipper du med motorvarmer/elektrisk bilvarme.

 

Når bør man bruke motorvarmer

Det anbefales å bruke motorvarmer fra 10 plussgrader og nedover. Det trenger altså ikke være minusgrader og kalde vinterdager for å få en positiv effekt på drivstofforbruk, motorslitasje, forurensning og ikke minst komfort.

 

Du liker kanskje også...