Hvilke regler gjelder for bil og lys i Norge?

Som bilfører er du pålagt å sørge for at bilen har lys som oppfyller kravene og at disse anvendes etter lysforholdene. De skal være riktig montert og merket med E/e, dvs være godkjent.

Kjørelys

Det er påbudt med to lys foran, de kan være hvit eller gul, men skal være like. Nærlys, kurvelys, tåkelys og andre godkjente lys er godkjent som kjørelys.

Det er ikke påbudt med kjørelys bak, men i mørke/svakt lys skal baklysene være tent.

Hvordan sjekke Xenonlys og ballast?

 

Parkeringslys

Det er påbudt med to lykter foran som gir hvitt parkeringslys. Disse skal alltid være slått på, uansett hvilke andre lys du bruker. Det er kun lov til å bruke to parkeringslys foran og to bak. Det er ikke tillatt å bruke ekstramonterte parkeringslys. Parkeringslys skal være på når bilen er parkert slik at den er til hinder for andre trafikkanter.

Les mer om hvor du kjøper lykter og lyspærer rimelig og trygt på nett.

 

Nærlys

Det er tillatt med to nærlys foran, hvit eller gult. Nærlysene kan anvendes sammen fjernlys men er forbudt å anvende sammen tåkelys. Slår du på tåkelysene skal nærlysene slås av. Det er ikke tillatt med nærlys når bilen er parkert.

 

Fjernlys

Godkjente fjernlys kan ettermonteres. Det er kun tillatt bruke fjernlys to og to, ikke ett eller tre. Totalt antall tillatte fjernlys er seks. Det finnes regler for tillatt total lysstyrke.

 

Tåkelys

Du får bruke maksimalt to tåkelys. Disse får ikke anvendes sammen nærlysene. I dagslys er det tillatt å bruke tåkelys som kjørelys, er det mørkt ute er dette forbudt. Det er også forbudt å anvende tåkelys sammen fjernlys. Tåkelys skal brukes ved tett tåke eller vanskelige og uoversiktlige kjøreforhold.

Tåkelys skal ikke brukes sammen nærlys

Hva fungerer best, Xenon eller Halogen?

 

Bremselys

Det er tillatt å ettermontere bremselys. Disse skal lys kontinuerlig når du bremser. Det er forbudt med bremselys som blinker.

 

Orange sidemarkeringslys

Det er tillatt med to orange markeringslys på hver side.

 

Blinkende gult lys

Dette er tillatt i spesielle situasjoner når din bil kan være til hinder eller fare for andre trafikanter. Blinkende gule lys kan anvendes ved kjøring med bred last, ekstra sakte kjøring eller i forbindelse med veiarbeid.

 

Topplys

Har kjøretøyet en bredde på over 210 cm er det påbudt med toppmarkeringslys. Er bredden mellom 180 og 210 cm er dette frivillig. Ved en bredde under 180 cm er topplys forbudt. Andre typer lys Lys under bilen er forbudt. Det samme gjelder ulike typer uorginale spesiallys.

NB! Denne artikkelen er skrevet for en tid tilbake, du kan sjekke for oppdaterte regler hos Statens Vegvesen.

 

Du liker kanskje også...