Hvordan bruker du startkabler?

Når du skal hjelpestarte en bil med flatt batteri er det viktig å gjøre ting riktig, spesielt rekkefølgen på det du gjør. Gjør du feil kan det skade elektronikken i begge bilene, og det blir fort kostbart.

1. Plasser bilene riktig

Åpne panseret og se hvor batteriet er plassert. Still opp bilene slik at batteriet er så nærme som mulig. Husk at bilene ikke må være i kontakt med hverandre.

Les mer om hvor du kjøper startkabler rimelig og trygt på nett.

 

2. Slå av tenningen

Begge bilene skal ha tenningen helt av og alle annen elektronikk skal være avslått. Bilene må ha samme voltstyrke og kablene må ikke komme i kontakt med hverandre.
Det beste er å ta ut nøkkelen på begge bilene.

 

3. Rekkefølgen er veldig viktig!

 1. Fest den røde startkabelen på plusspolen på det tomme batteriet
 2. Fest den andre enden av den røde startkabelen på plusspolen på batteriet med strøm (det du skal ha hjelp fra).
 3. Fest den sorte startkabelen på minuspolen på batteriet med strøm.
 4. Fest den andre enden av den sorte startkabelen til gods på bilen med det flate batteriet. Dette må være metall, og så langt fra batteriet som mulig.
 5. Sjekk at kablene ikke berører bevegelige deler i motoren.
 6. Bilene settes i fri (eller park om automatgir).
 7. Vent noen minutter før du starter.
 8. Start bilen med ladet batteri, dvs bilen som skal hjelpe.
 9. Start bilen med flatt batteri, dvs bilen som skal ha hjelp.
 10. La bilene stå med motoren i gang en stund før du kobler av startkablene. Dette er viktig for å utjevne forskjellen i spenningen på de to batteriene. Dette er igjen viktig for å unngå skader.
 11. Ta av kablene forsiktig og i motsatt rekkefølge av når du monterte de. Ikke stopp bilen som hadde flatt batteri, batteriet er fortsatt tomt.
 12. Nå er det viktig at bilen med flatt batteri kjører en lengre tur slik at batteriet lades, hvis ikke er du like langt neste gang du starter. En halvtimes kjørertur er tilstrekkelig om batteri og dynamo fungerer normalt.

For å være sikker på at du har nok strøm til å starte kan du stoppe på toppen av en bakke, slå av motoren, starte. Fungerer det er alt ok, er batteriet fortsatt flatt får du ikke startet, men du kan rulle bilen nedover og starte den i gir.

Husk at det er sterk strøm som går gjennom kablene og når du kobler de til kan det oppstå gnister. Så lenge du gjør alt riktig er ikke dette noe problem.

Unngå startproblemer, slik lader du batteriet.