Reparasjon av vaskemaskin – lønner det seg?

Det er dyrt å reparere hvitevarer. Timeprisen hos verksted er høy, skal du ha en mekaniker hjem koster det ekstra. Om det lønner seg eller ikke avhenger av hvor mye vaskemaskinen koster samt hvor lenge du forventer at du skal eie den.

Prisen på en rimelig vaskemaskin er 3-4.000 kroner. Har du en slik og prisen for å reparere er 2-3.000 kroner (det blir det fort) og maskinen er 5-6 år lønner det seg å kjøpe en ny rimelig maskin. Har du derimot en maskin til rundt kr 10.000 og eventuelt oppover og maskinen ikke er eldre enn 5-6 år vil det vanligvis lønne seg å reparere.

Hvilke er de typiske feilene med vaskemaskiner?

Her er en oversikt over de vanligste problemene, hva som er årsaken og hva som eventuelt kan gjøres for å utbedre problemet.

Husk alltid!! Ta ut strømkontakten før du begynner å feilsøke vaskemaskinen.

Vaskemaskin starter ikke

Først sjekker du om maskinen får strøm. Deretter kontrollerer du om dørlåsen fungerer og ikke gir maskinen signal om at døren er åpen. Det kan også være feil i selve programverket. Det er ofte ikke så lett å finne ut av hvorfor en vaskemaskin ikke starter.

Har du planer om å kjøpe ny vaskemaskin? Se komplett kjøpsguide.

 

Vaskemaskinen stopper plutselig under vask

Dette problemet har ofte årsak i at en slange eller en sil / filter er tett og vannet ikke kommer inn eller ut av maskinen. Lofilteret er en typisk syndebukk. Dette er enkelt å rengjøre, men noe de fleste glemmer. Er utløpsslangen tett vil maskinen stoppe, den kan ikke fortsette.

Moderne vaskemaskiner er finmekanikk som krever stell og vedlikehold.

For å sjekke denne slangen kan du legge den lavt, på gulvet, og se om det kommer ut vann.

Et defekt varmeelement kan også føre til at maskinen stopper. Vannet når ikke den valgte temperaturen og maskinen får ikke signal om å fortsette. For å sjekke dette kan du prøve å kjøre et program med kaldt vann. Fungerer dette er det mest sannsynlig varme elementet som er defekt.
Andre årsaker kan være termostat som ikke indikerer rett temperatur (maskinen får beskjed om at vannet er kaldt og går i ventemodus av den grunn), eller selve styringen.

 

Maskinen tar inn for mye vann

Når et bestemt nivå av vann er nådd skal maskinen stoppe vanninntaket. Fortsetter den tross dette å ta inn vann er det mest sannsynlig en feil med nivåkontrollen. Denne måler vann nivået ved hjelp av en slange. Er denne slangen tett får ikke nivåkontrollen beskjed om at riktig nivå er nådd, og den fortsetter å pumpe inn vann. Det betyr at slangen må renses. Selve nivåkontrollen kan også være ødelagt, da må denne skiftes.

Planer om ny mobiltelefon? Les alt om iPhone 12

 

Høy støy under sentrifugering

Ramler og bråker maskinen når du sentrifugerer kan årsaken være slitte eller ødelagte lager i trommelen. Lyden av ødelagte lager varierer, men du skjønner at noe er galt og dette kommer ekstra frem når trommelen har høy hastighet. Lageret må skiftes.

En annen grunn kan være slitte støtdempere, dvs de som støtter trommelen. Fungerer disse dårlig vil trommelen ikke få nok støtte og den vil slå i metallet rundt. Dette gir også en stor belastning på lagrene.

Fungerer ikke vanntømmingen 100% kan det føre til at maskinen sentrifugerer med for mye vann. Det betyr at vekten blir for stor og trommelen vil kaste på seg. Det samme blir resultatet om du overfyller maskinen med vask. Dette gir stor slitasje på maskinen.

Årsaken kan også være et fremmedelement som har kommet inn i maskinen, for eksempel en skrue fra en lomme.

 

Vannsøl under vaskemaskinen

Er det vann under maskinen må du sjekke om alle slangene er skrudd ordentlig på. Deretter sjekker du om lofilteret er tett eller ikke skrudd ordentlig på.
Er slangene tett vil vannet kunne presses ut. I tillegg til disse mulige årsakene kan det være lekkasje på mange mulige steder inne i maskinen. Åpner du og tar en titt ser du gjerne hvor vannet kommer ut.

 

Umulig å åpne døren etter vask

Dette kan skyldes at maskinen ikke er tømt for vann (se annet punkt) og maskinen derfor ikke får signal om at vasken er ferdig. Det kan også være feil med selve programverket og nivåkontrollen som måler vannivået i maskinen. Dørlåsen kan også ha gått i stykker. Den har en sikring som kan henge seg opp.

 

Maskinen vibrerer kraftig og kaster på seg

Dette kan skyldes både defekte lager og støtdempere. Overfylt maskin er en annen typisk årsak i tillegg at maskinen står skjevt på gulvet. Sjekk at den står i vater. Maskinen har høydejustering i hvert hjørne (eller i hvert fall på to hjørner)

Hvilke rettigheter har du til reklamasjon og garanti for vaskemaskin?

 

Feil med inntaket av såpe

Tar maskinen ikke inn såpen eller såpen tas fra feil boks kan det skylde at kanalen fra såpeboksen inn til vannfordelingen er tett. En annen årsak er for lavt vanntrykk, vannet når ikke frem til såpeboksen. En ødelagt vannomskifter kan også være årsaken.

Les også: Er vaskemaskinen under fem år kan du reklamere.

 

Sentrifugerer ikke

Mulige årsaker til at maskinen ikke fungerer er ubalanse i trommelen. Dette kan skyldes at du har for tung vask i trommelen, for eksempel en matte som har sugd til seg mye vann. Har maskinen balansekontroll vil den ikke starte sentrifugeringen om den måler ubalanse.
Andre årsaker kan være at maskinen ikke er tømt skikkelig for vann, lagrene på trommelen er defekt, eller slitte børster (mange maskiner er børsteløse).

Miele er en av de mest solide vaskemaskinene.

 

Tips til rengjøring og vedlikehold av vaskemaskinen

  • Gjør det til en vane å tørke gummibelgen (den som ligger rundt trommelen) hver gang du har vasket. Det holder den ren og myk.
  • Riktig dosering av vaske- og skyllemiddel. Fyller du på for mye vil det kunne trenge ut og legge seg på steder inne i maskinen som både er vanskelig å rengjøre. Resultatet kan bli flekker på klærne.
  • Luft skikkelig. La både såpeskuffen og døren stå åpen mellom hver gang du bruker maskinen.
  • Hold såpeskuffen ren. Da slipper du tette slanger.
  • Hold lofilteret rent. Selv om dette er selvrensende bør du sjekk med jevne mellomrom.
  • Maskinen bør avkalkes regelmessig. Dette gjør du enkelt med avkalkningsmiddel. Noen vaskemidler inneholder avkalkningsmiddel, det er smart. I hvilken grad du trenger avkalkning avhenger av vannkvaliteten der du bor (spør kommunen om kalkinnholdet i vannet).

 

Du liker kanskje også...