Garanti og reklamasjon for vaskemaskin og hvitevarer

Får du problemer med vaskemaskinen har du mulighet til å reklamere i inntil fem år. Forutsetningen er at årsaken til problemene er dårlig kvalitet ved produktet. Garanti og klagefristen er to eller fem år avhengig av om du har kjøpt vaskemaskinen av en butikk eller av en privatperson. Har du kjøpt en butikk gjelder forbrukerkjøpsloven. Denne sier at klagefristen for vaskemaskiner er 5 år. Kjøper du fra en privatperson gjelder kjøpsloven og fristen for å klage (reklamasjon) er 2 år.

Når kan du reklamere – garanti hvitevarer?

Om du kan reklamere eller ikke avhenger av hva som er årsaken til problemet. Skyldes feilen en fabrikasjonsfeil er det selgeren som må ordne opp. Det samme gjelder om du ikke har mottatt det du har betalt for. Dette gjelder alt du har blitt lovet gjennom markedsføring og annonser samt direkte av selgeren. Du har også krav på å få all relevant informasjon om produktet og bruken av det.

Er det du selv som er årsaken til feilen gjennom at du har brukt vaskemaskinen feil eller gjort andre feil som har forårsaket problemene har du ingen rett til å reklamere og en garanti gjelder ikke. Det samme gjelder om det har skjedd uhell selgeren ikke kan klandres for. Det betyr at du selv må betale for reparasjonen.

Les også vår guide til kjøp av vaskemaskin, hva er viktig?

Hva som er årsaken til feil er ikke alltid så lett å fastlegge. De store elektrokjedene i Norge er vanligvis relativt rause med å hjelpe deg når det oppstår problemer med produktene.

 

Hva har du rett til å kreve av selgeren?

Selgeren skal tilby deg å reparere produktet eller tilby deg et nytt, du har garanti.

Får du problemer med vaskemaskinen er det enkleste at det kommer en reparatør hjem til deg.

Dette skal skje relativt raskt slik at det ikke er til stor ulempe for deg. Tar reparasjonen mer enn en uke kan du kreve å få låne et tilsvarende produkt av selgeren. Kan ikke butikken sørge for dette kan du kreve pengene tilbake. Dette gjelder produkter du er avhengig av å ha, for eksempel en vaskemaskin.

Oppstår samme feilen to ganger kan du som regel kreve å få et nytt produkt.

Stadig flere kjøper vaskemaskin på nett – Gode tilbud finner du her.

Kan ikke selgeren hverken reparere produktet eller gi deg et nytt kan du kreve å få pengene tilbake eller et avslag i prisen om feilen er av mindre type. Har du brukt varen i lengre tid før den går i stykker kan selgeren redusere beløpet tilsvarende. Har du som følge av feilen blitt påført utgifter kan du i utgangspunktet kreve å få disse tilbakebetalt. Dette er ofte en litt komplisert problematikk med en betydelig gråsone.

 

Må vaskemaskinen tilbake til butikken ved reklamasjon?

En stor og tung vaskemaskin er ikke det enkleste produktet å frakte tilbake til butikken for reklamasjon. Som regel har butikkene, særlig kjedene, en ordning hvor de sender en reparatør hjem til deg for å fikse maskinen. Dette er mest hensiktsmessig for alle parter.

Er garantien gått ut kan det lønne seg med reparasjon.

Det er butikken som skal ta kostnadene med å undersøke vaskemaskinen om det slås fast at det dreier seg en feil eller en mangel. Transportkostnadene med frakt av både vaskemaskinen og en eventuell lånemaskin skal er også butikkens ansvar.

Viser deg seg at det ikke foreligger en feil må du selv dekke kostnadene butikken har hatt i forbindelse med undersøkelsen. Det er et krav at du er blitt informert om dette på forhånd.

 

Reklamasjon ved kjøp av brukt vaskemaskin

Kjøper du noe brukt gjelder i utgangspunktet samme reglene som for nye produkt. Selgeren skal opplyse deg om alle viktige forhold rundt produktet, for eksempel kjente feil og problemer. Det er vanlig at brukte vaskemaskiner selges «som den står». Dette betyr ikke så mye i praksis, selgeren har fortsatt full opplysningsplikt.
Kjøper du av en privatperson må vaskemaskinen være betydelig dårligere enn det man kunne forvente om det skal være grunnlag for en klage.

Les også: Miele vaskemaskiner har mye spennende ny teknologi.

 

Hva med angreretten?

Du har i utgangspunktet kun angrerett når du kjøper et produkt med en pris på over kr 300 utenfor butikk/fast utsalgssted, det vil si på internett, på telefon eller av en dørselger. Det blir stadig mer vanlig å kjøpe hvitevarer i nettbutikker. Kjøper du et produkt fra et slikt sted har selgeren plikt til å sende deg et angrerettskjema. Dette skjemaet skal du bruke om du vil kreve angreretten.

Kjøper du produktet i butikk gjelder den enkelte butikk’s egne regler for angrerett. De fleste er rause med dette og du har muligheten til å bytte produktet innen en viss tid om du ikke er fornøyd. Mange tilbyr deg en tilgodelapp om du ikke finner et produkt der og da.

Elkjøp tilbyr deg pengene tilbake garanti innen 30 dager, veldig generøst i forhold til hvilke rettigheter kunden har etter loven. Ta derfor alltid vare på kvitteringen, uten den har du ikke store muligheter til å få byttet.

 

Hvordan går du frem når du angrer?

Det vanlige er å sende selgeren en e-mail hvor du skriver at du vil benytte deg av angreretten samt at du legger ved angrerettskjemaet selgeren skal ha sendt deg. Dette skal som regel skje innen 14 dager fra du fikk vaskemaskinen.

Når det gjelder retur av et så stort objekt som en vaskemaskin må man se i hvert tilfelle hva som er den mest hensiktsmessige løsningen i forhold til transport osv. Du er i utgangspunktet selv ansvarlig for returen, men mange nettbutikker har gode løsninger for både gjennomføring og kostnadsfordeling. Sjekk med selgeren.

Får du problemer i forbindelse med klager, angrerett og andre forhold rundt kjøpet av et produkt kan du henvende deg til Forbrukerrådet.

Miele vaskemaskiner koster en del men det lønner seg på sikt. Her er en populær Miele modell.

Sture Bjørseth

 

Du liker kanskje også...