Vannrenser – Beste valg og kjøpeguide

I Norge har vi bedre kvalitet på vannet i springen enn de fleste andre europeiske land. Du skal ikke langt av gårde nedover Europa før det er unaturlig å bruke springvann som drikkevann. Men selv her tillands er det mange som bor i områder hvor vannkvaliteten ikke er tilfredsstillende. Faktisk leverer bare ca halvparten av vannverkene i Norge vann av tilfredsstillende kvalitet (både private og kommunale vannverk). Stadig flere anskaffer vannrenser.

Er det mulig å rense drikkevann?

Svaret er både ja og nei. Uansett hvilket renseutstyr du bruker vil ikke et forurenset vann bli helt rent. Med enkelt renseutstyr kan forbedre vannkvaliteten betydelig.

Det man må være oppmerksom på er at også renseutstyret må holdes rent. Skittent renseutstyr kan gjøre større skade enn forurenset vann.

 

Hvilke typer renseutstyr finnes?

Renseutstyr deles inn i to kategorier. Den ene er utstyr hvor du selv manuelt fyller vann på en beholder eller lignende som er koblet til en renseprosess. Eksempel på denne typen er filterkanner, filter som vannet kjøres igjennom og vannrensere hvor vannet kokes eller vannkjølere med rensefunksjon.

Den andre typen kobles direkte på vannforsyningen, dette er den vanligste typen renseløsning. Et filter kobles på vannkranen (kjøkkenbenk filter) eller på vannrør og vanninntak. Monteres renseutstyret direkte på rørene eller boligens vanninntak bør det arbeidet utføres av autorisert rørlegger.

Vannrensing basert på filter

Det vanligste er kullfilter. Dette er filtre med flere rensefunksjoner og regnes for å være et av de mest effektive rensefiltre. I tillegg finnes det filtre som med rensefunksjon mot bestemte typer forurensning som fluor, jern, mangan eller avherding.
Filtre for vannrensing er ofte bygget i flere lag med flere materialer og typer som hver har sin rensefunksjon. Eksempel på dette er en kombinasjon av partikkelfilter, kullfilter, keramikkfilter, osmose, UV-lys, membranfilter.

Vannrensing uten bruk av filter

Her finnes det mange løsninger. Et problem som reduserer kvaliteten på vanner gasser som enten ligger i vannet eller følger med vannet gjennom rørene og som du eksponeres for ved springen. Eksempel på slike gasser er radon, karbondioksid og hydrogensulfid. For å fjerne slike gasser kjøres vannet gjennom en prosess som lufter vannet og skiller ut disse gassene.

Andre teknologier i bruk av UV-lys (ultrafiolette stråler) og magnetteknologi (spesielt for fjerning av kalk i vannet).

SB