PROMILLEMÅLER – Test, testvinnere og kjøpeguide

Sist oppdatert: 1. september 2019


PROMILLEMÅLER – Test, testvinnere og kjøpeguide

Alkohol og trafikk hører ikke sammen, drikker du alkohol skal du la bilen stå. Men, så er det grensetilfellene eller gråsonen. Du har for eksempel drukket svært lite i løpet av kvelden og alt skulle tilsi at det er helt edru, eller du skal ut å kjøre dagen derpå og vil være sikker på at du ikke har promille og må la bilen stå. Her kan en promillemåler / promilletester være til hjelp. Den gir en indikasjon på om du fortsatt har alkohol i blodet og ganske nøyaktig angi eventuelt hvor mye. Har du drukket altfor mye skal du la bilen stå.

Hvordan fungerer en promillemåler?

En promillemåler måler alkoholinnholdet i blodet ved hjelp av utånding, du blåser inn i måleapparatet. Det finnes to teknologier, brenselcelle og halvleder.

Brensecelle – måler

Den vanligste typen målere bruker en brenselcelle. Disse er mest pålitelige, nøyaktige og trenger ikke kalibrering så ofte.

Politiet bruker denne teknologien. Når luften du blåser inn i apparatet treffer brenselcellen blir luften omdannet til elektrisk strøm (av brenselcellen), en datasensor måler elektrisiteten og konverterer resultatet til en angivelse av promille.

Apparatet nullstiller seg raskt slik at flere kan teste, eller du kan teste deg selv flere ganger i et kort tidsrom. Tidligere var promillemålerne med brenselteknologien kostbare, men nå er prisene kommet ned på et akseptabelt nivå slik at også privatpersoner har mulighet til anskaffelse.

Halvleder – måler

Promillekjøring kan ende i katastrofe, en promillemåler er et bidrag til økt trafikksikkerhet

Denne løsningen koster mindre enn brenselcelleteknologien, men er ikke like nøyaktig. Denne typen målere trenger også oftere kalibrering. Alkoholmengden måles ved hjelp av et keramisk belegg og en målesensor. En bakdel er at apparatet trenger lengre tid for å nullstille seg etter en måling. Halvlederteknologien gir også unøyaktige målinger av personer med diabetes.

Vi har sett nærmere på testresultater fra to modeller som blant annet brukes av Politiet, FCA 7000 og  Dräger 3000.

Kan du stole på en promillemåler?

Det diskuteres en del man kan stole på at en promillemåler angir et nøyaktig og riktig måleresultat. Tester viser at enkelte modeller er pålitelige og viser riktig promille, andre er unøyaktige. Du kan derfor ikke stole 100% promillemåleren. Du bør operere med en viss margin. Det kan jo også være feil på måleren, og konsekvensene av å kjøre med promille er så store både for en selv og medtrafikanter at det grunn til å være forsiktig.

Tester viser en gjennomsnittlig unøyaktighet på ca 10%. Enkelte viste hele 0,15 promille feil, det er med andre ord viktig å ha en margin når du skal tolke resultatet og ikke sette deg bak rattet om testen viser at du akkurat er innenfor grensen.

Kalibrering

Enkelte målere må kalibreres med jevne mellomrom, ellers vil testresultatet blir mer og mer unøyaktig. For å få måleren kalibrert må den sendes inn til leverandøren. Dette koster 2-300 kroner, avhengig av modell og leverandørens priser. Dropper du dette vil promillemåleren være verdiløs etter en tid. Enkelte modeller trenger ikke kalibrering, men her gjelder det å være litt forsiktig. De mest avanserte og kostbare promilletesterne trenger kalibrering, også Politiets. Billige modeller som i følge reklamen ikke trenger kalibrering er det god grunn til å være skeptisk mot.

Hvor ofte det er nødvendig å kalibrere varierer fra modell til modell. De fleste må enten kalibreres etter en viss tid (ofte hver 6-7 måned) samt etter antall tester (etter 200 til 500 tester er vanlig). De fleste promillemålere varsler når det er på tide med kalibrering.

Hva er prisen på en promillemåler?

Promillemålere av god kvalitet og med brenncelle-teknologien koster fra 1000 kroner og oppover.

Skrevet av Sture Bjørseth

Follow by Email
Facebook
Twitter

Du liker gjerne...