Lading av elbil – Komplett guide med det viktigste

 

Hvordan fungerer lading av elbil?

Lading av elbil er enkelt. Du må ha tilgang på strøm. Det får du enten hjemme eller på en ladestasjon. Lader du hjemme fra egen bolig, noe som er mye rimeligere, må du ha en hjemmelader og en ladekabel. Bor du i et borettslag har du tilgang til ladestasjoner på området. Lader du ute må du oppsøke en ladestasjon hvor du finner ulike ladehastigheter, hurtiglading osv.

Du betaler for ladingen med en ladebrikke/ladeapp, her er det flere muligheter.

Att dette ser vi nærmere på i denne guiden.

 

Hvilke ladekabler og ladekontakter?

Det finnes fire typer ladekontakter, Type 1, Type 2, CHAdeMO og CSS/Combo.
Type 1 og Type 2 er for normallading AC (Type 2 lader raskere enn Type 1)
CHAdeMO og CSS er for hurtiglading (DC).

For større fleksibilitet kombineres disse kontaktene. CSS består av to kontakter, Type 2 og en tilleggskontakt som tillater hurtiglading. Dermed kan du lade med Type 2 i tillegg til CSS. Type 2 er for normallading og det de fleste har hjemme, CSS er hurtiglading du har tilgang til på ladestasjoner.

Biler med CHAdeMO har en Type 1 kontakt i tillegg. Type 1 kontakten bruker du for hjemmelading, CHAdeMO for hurtiglading.

CHAdeMO er på vei ut, de aller fleste nye elbiler har CSS kontakt som er blitt den nye standarden. Det finne mange elbiler med CHAdeMO i Norge, derfor er også CHAdeMO-lading vanlig på de fleste hurtigladestasjoner.

Valg av ladekabel

Når du lader en elbil bruker du enten egen ladekabel eller ladekabel som er fast koblet til en ladestasjon. Det vanlige er å bruke egen kabel hjemme og for lading på arbeidsplasser og offentlige parkeringsplasser osv. På ladestasjonene er ladekabelen montert på selve ladestasjonen og av betydelig større dimensjoner pga. hurtiglading og større overføringskapasitet.

Kabelen må være riktig dimensjonert i forhold til kapasiteten til ladepunktet og bilens ombordlader. Er kabelen underdimensjonert vil ladingen gå saktere enn nødvendig.

Ladekablene har vanligvis en lengde på mellom 4 og 8 meter.

 

Ladehastigheter

På bensin- og dieselbilene fyller du tanken på ett minutt eller to og du er klar for en lang kjøretur. På elbilene går det betydelig tregere, men teknologien forbedres raskt og vi snakker nå om minutter og ikke timer (hurtiglading) for å lade opp et elbilbatteri.

Lading av et batteri dreier seg om å transportere strøm fra en kilde og inn i batteriet. Hvor fort dette går bestemmes av kapasiteten til strømkilden og bilens lader (dvs. hvor høy effekt bilen kan ta imot).
Overføringskapasiteten / Ladehastigheten måles i kilowatt, kW, og er delt inn i fire klasser:
Normallader: – 22 kW
Semi hurtiglader: 22 – 49 kW
Hurtiglader: 50 – 149 kW
Lynlader: 150 – 350 kW

Normallader er den du har på veggen hjemme (som egentlig bare er en avansert stikkontakt siden det er bilens ombordlader som er i bruk). De andre ladeklassene finner du på ladestasjonene. De bruker ikke bilens ombordlader men via en lader på selve ladestasjonen. Her er det viktig hvor stor mottakskapasitet bilen har. Har bilen f.eks. maksimal ladehastighet på 100 kW vil du ikke kunne dra fordel av ladestasjoner som leverer mer enn 100 kW.

 

Hjemmelader – ladeboks

Hjemmeladeren er egentlig en avansert stikkontakt som er robust bygget for å gi høy sikkerhet og kapasitet. Det er nå påbudt å lade med installert hjemmelader, direkte fra stikkontakten er forbudt. Årsaken er krav til sikkerhet.

Dette er viktig ved valg av hjemmelader:

Hvilken type: Du kan velge mellom den helt enkle typen som leverer strøm og en såkalt smart-lader med ulike funksjoner som ladetidspunkt, ladestyrke osv. Du har f.eks. mulighet til å lade bilen på tidspunkt på natten når strømprisen er lavest. Smartladere er koblet opp mot 4G, Bluetooth og WiFi.

Hvilken ladeeffekt?: Ladeeffekten på hjemmeladere ligger på mellom 3,7 og 22 kW. Hvor stor ladeeffekt du kan få avhenger også av strømnettets kapasitet som er i to hovedkategorier, 1- fase eller 3 – fase. 3 fase leverer mer strøm og er vanlig på nyere boliger. Ladeeffekten på hjemmeladere bestemmes av om du har 1 eller 3 faser strømnett og oppgis gjerne slik som i dette eksempelet: «Maks ladeeffekt er 11 kW på 3-faser og 7,4 kW på 1-fase».

Hvilken ladeeffekt kan bilen ta imot?: Ladeboksen leverer strøm til bilens ombordlader og videre til batteriet. Ombordladere har, avhengig av modell, en kapasitet mellom 3,7 og 22 kW. Hvor mye strøm som slippes igjennom bestemmes av ombordladerens kapasitet. Leverer ladeboksen mer strøm enn ombordladeren kan ta imot vil ombordladeren være en begrensning. Leverer ladeboksen mindre strøm enn ombordladeren kunne tatt imot er ladeboksen en begrensende faktor.

Det anbefales at du kjøper en ladeboks med stor kapasitet. Selv om du kanskje ikke kan nyttiggjøre deg effekten med den bilen du har i dag går utviklingen av ladeteknologien raskt og kapasitet og effekt øker for hver nye modell.

Det er ikke tillatt å montere hjemmelader på egen hånd, du må engasjere autorisert elektriker. Det er heller ikke lov å lade direkte fra stikkontakten.

 

Ladestasjon – hurtiglading

Trenger du påfyll av strøm når du er ute og kjører må du innom en ladestasjon. Disse er det etter hvert mange av og dekningen i Norge er meget bra sammenlignet med andre land.
Informasjon om ladestasjoner finner du på ulike applikasjoner både på mobiltelefonen og i bilen. Informasjon om beliggenhet, tilgjengelige ladekontakter og ladekapasitet er imponerende lett tilgjengelig.

På ladestasjonen finner du ladesøyler som ikke er ulik de tradisjonelle bensinpumpene. Ladesøylene har ladepistoler og det er bare å koble seg på.

Vanlige ladekontakter er CHAdeMO og CSS. I tillegg finnes ladere for Tesla i et stort antall.

Ladekapasiteten på de fleste ladestasjonene ligger mellom 50 kW og 300 kW som er intervallet for hurtiglading (lynlading over 150 kW).

 

Hvordan betaler du på ladestasjoner?

Det kan du gjøre på flere måter og gjennom flere aktører. Mange velger ladebrikke og/eller ladeapp fra et ladeselskap (abonnement). Du oppretter et kundeforhold, registrerer deg med personalia og betalingskort (eller avtale om faktura på mail). Før du starter ladingen logger du deg på og resten går av seg selv.

 

Lading i borettslag

Borettslag er pålagt å tilby lademulighet til sine beboere. Dette skjer ved at noen parkeringsplasser reserveres for dette og det monteres ladebokser. Det blir i praksis det samme som hjemmelading bortsett fra at du må logge deg på før du lader slik at strømforbruket registreres på deg.

Det er ikke uvanlig at leverandøren av ladeanleggene også administrerer det hele, fakturerer og har kundeservice.

 

Hva koster lading av elbil?

Her er det mange ulike alternativ og varianter.

Hjemmelading: Kostnaden bestemmes av strømprisen og hvor mye strøm du bruker. Tar vi utgangspunkt i en strømpris på 1 krone/kWh og du skal ladet et batteri på 100 kWh vil det koste deg 100 kroner å lade batteriet.
Har du en bil med batterikapasitet på 80 kWh og rekkevidde på 50 mil vil en strømpris på 1 kr /kWh gi, grovt regnet, en pris pr. mil på kr 1.60. En bensinbil som bruker en halv liter på milen vil med en literpris på 20 kroner koste kr 10,- pr. mil, betydelig mer.

Bruker du tilgjengelig smart teknologi og løsninger har du mulighet til å koble laderen opp mot strømleverandøren og dermed la strømprisen gjennom dagen/natten styre ladetidspunktene slik at bilen lades når strømprisen er lavest. Mye å spare. Smart!

Ladestasjoner: Her er det betydelig dyrere sammenlignet med hjemmelading. Du betaler pr. kWt også her, men kWh prisene ligger gjerne på 6-8 kroner, altså skyhøyt over den spotprisen du betaler hjemme.

Med en kWh pris på 7 kroner vil det koste 560 kroner å lade et batteri på 80 kWh. Er rekkevidden 50 mil vil prisen pr. mil være 11 kroner, det er på samme nivå som bensin/diesel.

Ved hurtiglading betaler du ikke bare for strømmen, men tilgjengelighet og høy ladehastighet er også inkludert prisen, noe som også har en verdi når du er på farten.

Litt spøkefullt kan man si at ved hurtiglading blir ventetiden så kort at det holder med en is til familien. Ved normal ladefart hadde det blitt middag med dessert istedenfor, så det er penger spart.

Borettslag: Her betaler du fra egen strømregning, eller du har et ladeabonnement hvor du betaler en fast pris pr. mnd for tilgang til et visst antall kWh. Prisen avhenger av hvilken avtale og løsning borettslaget har.

 

Hvorfor lade batteriet til 80%?

Batteriet lades relativt raskt opp til 80%. Deretter går det tregere. Det betyr at ladetiden for de siste 20% vil bli dyrere fordi det tar lengre tid. I tillegg kommer at du ikke bruker mer tid enn nødvendig på ladingen, 80% gir god rekkevidde for de fleste.

Det handler også om å være litt grei med de som kanskje står i ladekø bak deg.

Sliter på batteriet
Stadig lading til 100% på hurtiglader belaster batteriet mer enn om du lader til 80%. Hurtiglading sliter uansett mer på batteriet enn normallading, så det lønner seg å være litt forsiktig og ikke dra strikken maks hver gang du lader.

 

Hvor lenge kan en elbil stå uten lading

En elbil har to batterier. Det ene er det store hovedbatteriet bilen drives av. Det andre er et mindre 12V batteri som kun har som funksjon å levere strøm til elektronikken i bilen.
Derfor er det viktig at dette 12V batteriet ikke går helt tomt for strøm, da fungerer ingenting. Siden det er det store batteriet som leverer strøm til dette batteriet er det viktig at det store batteriet ikke får et så lavt strømnivå at det slutter å lade 12V batteriet.

Skal bilen langtidslagres i flere måneder anbefales det derfor at bilen er koblet til ladestasjon. Du stiller inn på lav ladeeffekt (lav ampere) og batteriladingen til 50%. Dette vil ikke slite nevnverdig på batteriet og være skånsomt og økonomisk.

Er du i tvil kan du ta kontakt med bilforhandleren og høre hva de anbefaler for den enkelte modellen.

 

Hvem leverer ladetjenester i Norge?

Her er en liste over noen kjente leverandører av ladetjenester:
Eviny
Circle K
Ionity
Fortum
BKK
Grønn Kontakt
Tesla
Recharge

Planer om å kjøpe elbil, sjekk vår guide til bilfinansiering.