Tørketrommel – Beste valg og kjøpeguide (2021)

Utvalget av tørketromler er stortog det er ikke så lett å velge riktig modell. Tørketrommel er også et produkt du mest sannsynlig sjelden kjøper, det gjør det ikke lettere. Viktige faktorer er forbruk av strøm, støynivå (det er stor forskjell i hvor mye tørketromler bråker), driftssikkerhet/varighet (det lønner seg å holde seg til de kjente merkene), hvor effektiv trommelen tørker og selvfølgelig prisen.

Det finnes to hovedtyper tørketrommel: Avtrekkstørketrommel og kondenstørketrommel. Kondenstørketrommel finnes det tre typer av: konvensjonell, varmepumpetype og hybrid. Vi tipser om aktuelle modeller av hver type. Det som skiller rimelige tørketromler fra dyrere modeller er energiklasse, energieffektivitet og strømforbruk.

Medium og premium modellene har et betydelig lavere strømforbruk enn de billigste. Det samme gjelder tørkekapasitet og lydnivå hvor de rimeligste scorer litt lavere. Det er jo ikke all verdens forskjell på tørketromler, mange brukere er fornøyde så lenge klærne blir tørre. Men, legger du noen tusen ekstra på bordet får du som alltid også litt mer og bedre av alt.

 

Hvilken type tørketrommel skal du velge?

Avtrekkstørketrommel

Dette er den enkleste teknologien og den mest tradisjonelle metoden hvor det blåses varm luft inn i en roterende trommel med klær og hvor luften suges ut av trommelen. Denne prosessen går kontinuerlig inntil klærne er tørre. Den fuktige luften føres via rør/slanger ut av boligen.

Denne metoden er enkel og effektiv, all fuktig luft føres ut av boligen, det avgis ikke fuktighet i rommet og du unngår fuktdannelser. Teknologien er enkel og disse tromlene varer lenge og har i tillegg en lav pris.

Den fuktige luften fra tørkingen suges ut gjennom en ventilasjonskanal i veggen. Dette er mest aktuelt om du bor i eget hus. Det er mulig å koble seg på avtrekket for badet, men dette må du sjekk om er mulig, det kan føre til problemer for anleggets funksjon.

Bakdelen med avtrekkstørketrommel er det store varmetapet ved at varm luft blåses ut i frisk luft. I praksis vil det omfatte både varme fra tørketrommelen og fra boligen generelt. Det gir det ekstra strømkostnader. En annen bakdel er et du må legge rør/slanger fra trommelen og ut av bygningen, det kan eventuelt bli dyrt m det må store inngrep til.

Kondenstørketrommel

Konvensjonell kondenstørketrommel
Denne fungerer på den måten at fukten trekkes ut av luften og samles i en beholder som du må tømme (den kan også kobles direkte til avløpet). Dette er den typen det
Dette er den tørketrommelen flest velger og som det finnes flest av i Norge. Den finnes i tre varianter (konvensjonell type, hybrid eller med en teknologi lik en varmepumpe).

Det konvensjonelle prinsippet er at luften ikke blåses ut av bygningen men kjøres gjennom en kondensator som kjøler ned luften og tar vare på fuktigheten dvs. den samler selv opp fuktigheten og du trenger ikke direkte avtrekk fra tørketrommelen. Alt kondensen samles i en vannbeholder du må tømme når den er full, eller du kan koble vannbeholderen direkte til avløpet med en slange

Kondensen produserer varme som igjen anvendes til å varme opp bygningen. Fukten samles i en beholder som må tømmes innimellom (evt med en avløpsslange). For at denne prosessen skal fungere må luften fra rommet tørketrommelen står i føres ut i boligen ellers vil varmen i rommet bli altfor høy og du klarer ikke å utnytte varmen til oppvarming.

Varmepumpetørketrommel
Dette er den mest kostbare og energieffektive løsningen og er i praksis en varmepumpe som drives av tørketrommelen. Prinsippet er at varmepumpen tar vare på varmen fra tørketrommelen og bruker denne til oppvarming av huset. Den fungerer som en vanlig varmepumpe hvor en kompressor trekker fuktigheten ut av luften.

Denne kjøler ned luften på samme måte som den konvensjonelle løsningen, men i tillegg fører varmepumpen varmen tilbake til tørketrommelen for å anvendes direkte i tørkeprosessen. Fukt som skilles ut blir samlet opp i en beholder, på samme måte som andre konvensjonelle modeller. Dette er energieffektivt og reduserer strømforbruket betydelig. Bakdelen er at tørkingen tar lengre tid, men dette er for mange ikke så avgjørende.

Prisen har ligget noe høyere enn andre modeller, men er etterhvert kommet ned på et nivå som gjør at mange velger denne typen.

Betydelig strømsparing
I praksis betyr dette at varmen som brukes til å tørke produserer ved hjelp av varmepumpefunksjonen og ikke gjennom vanlige varmeelement. Dette er mye mer effektivt, og du sparer penger. For en husholdning som vasker ofte og mye vil dette bety en betydelig innsparing.

Tørketiden er noe lengre enn konvensjonelle tørketromler, men ikke så mye at det har en praktisk betydning, det er vel heller ingen som har det så travelt med å få tørket tøyet. Dette er også mer skånsomt for klærne.
Temperaturen i rommet holdes lav

En annen fordel med tørketrommel med varmepumpefunksjon er at luften i rommet hvor trommelen står ikke varmes opp, varmen føres tilbake til tørkeprosessen. Dette gir et mer stabilt inneklima og du slipper å risikere fuktskader.

Fordelene oppsummert:

 • Bruker mindre strøm og du sparer penger
 • Tørker tøyet grundig og skånsomt
 • Bedre inneklima i boligen

Finnes det bakdeler?
Ja, noen bakdeler er det. Denne type tørketromler lager litt mer støy enn ordinære kondens- og avtrekksmodeller. I en liten leilighet kan det bli et problem. Her blir det opp til den enkelte å vurdere. Tørkingen tar også litt lengre tid og innkjøpsprisen er noe høyere.

Hybridtørketromler

Dette er en kombinasjon av den konvensjonelle teknologien og varmepumpeteknologien. Prinsippet er at du kan velge mellom de to, det vil si å enten føre varmen ut av rommet og isteden bruke strøm som oppvarming for å få en hurtigere tørkeprosess, eller du aktiverer varmepumpen og gjenbruker varmen, som da fører til en lengre tørketid.

Bakdelen er at disse foreløpig koster en god del mer enn de andre løsningene.

Kombimaskiner – både vaskemaskin og tørketrommel

Det vinnes vaskemaskiner som også fungerer som tørketrommel (ikke med varmepumpefunksjon). Fordelen er mindre plassbehov og litt enklere prosess. Bakdelen er at selve trommelen er mindre enn i vanlige tørketromler. Det er derfor ikke sikkert hele vasken får plass for tørking.

Trenger du en tørketrommel?

Har du behov for få tørket klærne raskt eller du har lite plass til å henge opp vasken vil en tørketrommel være til god hjelp. Du har kanskje mulighet for å henge opp klesvasken ute, men med det norske klimaet er ikke dette alltid mulig. En typisk brukergruppe er barnefamilier som gjerne vasker både ofte og mye.

Hva må du vurdere når du velger modell.

Strømforbruk og energieffektivitet
Tørketromler bruker en del strøm (som regel over det dobbelte av en vaskemaskin) og det lønner seg å velge energieffektive modeller. Alle elektriske apparater er klassifisert i energiklasser angitt som energimerke. Du bør velge klasse A++ eller bedre.

Energieffektive modeller koster gjerne litt mer, men dette tjener du inn dette på sikt. Strøm er dyrt og vasker du ofte vil innsparingen bli desto større. En annen positiv ting er at du får trukket fukt ut av boligen, spesielt i rommet hvor tørketrommelen er plassert.

Varmepumpe-tromlene bruker minst strøm og har den beste energieffektiviteten. Tørkingen tar litt lengre tid (ca 50% lengre) men i sum krever de minst strøm. Det er store variasjoner mellom de ulike merkene og modellene. De hurtigste varmepumpetromlene tørker hurtige enn de tregeste kondensmodellene.

Energimerking og energiklassene
Jo høyere energiklasse desto mindre strøm bruker tørketrommelen. Den beste energiklassen i dag er A+++. A++ er den høyeste klassen for mange modeller og dette regnes i dag som veldig energieffektive tromler. A++ og oppover krever varmepumpefunksjon (varmepumpen tar jo vare på varmen/energien). Det finnes også modeller i klasse B og C.

Hvor mye du sparer på å velge en høy energiklasse avhenger av hvor ofte du tørker, men det blir fort snakk om flere hundrelapper i året. I tillegg kommer miljøaspektet. Er du miljøbevisst har du også en egen motivasjon for å velge energieffektive hvitevarer generelt.

På energimerket står det i tillegg til energiklasse også informasjon om strømforbruk pr år, tørkekapasitet i kg, tørketid, kondenseringseffektivitet og støynivå.

Hva gjør du med vannet fra tørkingen?
Klærne blir tørre fordi vannet fjernes. Dette skjer ved at varme gjør vannet til kondens, men det forsvinner ikke av seg selv.

Enten må vannet fra nedkjølingen av den varme luften føres ut i avløpet med en avløpsslenge, eller det må lagres på en vanntank. Det mest praktiske er en avløpsslange. Sjekk om den modellen du er interessert i har denne muligheten.

Husk også at slangen må være lang nok. Alternativet er en vanntank. Velger du denne løsningen må du sjekke hvor stor denne er. En liten tank må tømmes ofte og det kan være irriterende. Se også om tanken har en varsling når den skal tømmes og hvor enkelt eller vanskelig det er å tømme den.

Hvor stor tørketrommel trenger du?
Kapasiteten på tørketromler ligger i området 5 til 11 kg for tøy i bomull (vekten er basert på tørt tøy). Det er en fordel at kapasiteten er like stor som for vaskemaskinen. En stor trommel er også en fordel om du skal tørke større objekt som for eksempel dyner i tillegg til at tøyet krøller mindre.

Bredden på maskinene er standard på 60 cm. Dybden ligger mellom 50 og 80 cm. Vekten varierer veldig mellom modellene. I praksis betyr ikke dette så mye, men har du planer om å sette tørketrommelen oppå vaskemaskinen (vasketårn) må du sjekke om vaskemaskinen tåler vekten og tørketrommelen er av den tyngre typen (50-60 kg). Det anbefales også å montere en stabilieringsramme.

Når du tar en titt på de ulike modellene på markedet vil du se at det ofte er et tett forhold mellom tørkekapasitet (oppgitt i kilo) og prisen på tørketrommelen. Du vil altså bli nødt til å gjøre deg opp en mening om hvor stor modell du har behov for. En mulighet er selvfølgelig å kjøpe en rimelig modell med lavere kapasitet og heller tørke ofte.

Det er viktig at tørketrommelen har minst samme kapasitet som vaskemaskinen. Det er upraktisk å ikke få plass til hele vasken i tørketrommelen.
Anbefalt kapasitet er som regel oppgitt i antall personer i husholdningen.

En tommelfingerregel er at en husholdning med opp til tre personer klarer seg med en kapasitet på 6 kg. Fire personer bør ha 7 kg, evt. 8 kg om det vaskes og tørkes mye. For fem personer og oppover anbefales det 9 kg og oppover.

Hva med lydnivået?
Lydnivået er oppgitt i desibel (dB). Det er store forskjeller på støynivået og står trommelen i nærheten av oppholdsrom eller soverom er dette noe du bør oppmerksom på.

Enkelte maskiner støyer dobbelt så mye som andre. De mest stillegående har et lydnivå ned mot 60 dB, de mest støyende rundt 70 dB.

Hva med kondenseringseffektiviteten?
Hvor mye fukt som kommer ut i rommet hvor tørketrommelen står varer fra type og modell. Hvor stort dette problemet er bestemmes i stor grad av kondenseringseffektiviteten. Denne er oppgitt på energimerket som alle modeller har. Skalaen går fra G til A, hvor A er den beste klassen.

Hva med tørkeprogrammene?
Selv om tørking av tøy er en enkel prosess finnes det flere programmer som dekker ulike behov. Dette går mest på hvilke stoffer som skal tørkes og hvor skånsomt. I tillegg kan du velge program for hvor mye som skal tørkes.

Hvor lenge tørkingen tar bestemmer maskinen selv ved hjelp av sensorer som måler fuktigheten i tøyet.

Barnesikring er viktig for å unngå at barn leker med maskinen.

Andre viktige ting du bør vite:

 • Børsteløse motorer varer lenger, støyer mindre og konsumerer mindre strøm enn el-motorer med børste.
 • Flere modeller har en damp-funksjon som tilfører tøyet damp etter tørkeprosessen. Poenget er på gjøre tøyet lettere å stryke.
 • Tørking av stoffer i ull krever en egen løsning. Her har produsentene forskjellige alternativ. Noen har eget ull program, andre leverer et stativ som settes inn i tørketrommelen

Gode råd og tips til bruk av tørketrommel
Det billigste er selvfølgelig å henge tøyet til tørk på et stativ ute. Kostnaden, dvs strømforbruket, ved å bruke en tørketrommel bestemmes av i hvilken energiklasse modellen har. Uansett vil det bli rimeligere å tørke på stattiv. Men, i vårt kalde og fuktige klima er dette en løsning som sjelden er mulig.

Ikke overbelast tørkertrommelen
Putter du mer tøy inn i trommelen enn den er beregnet for vil du kunne få et ekstra høyt strømforbruk. En overbelastning gir lav energieffektivitet. I tillegg sliter du maskinen raskere, og det kan fort bli kostbart. Følg nøye instruksene for hvor mye tøy trommelen er beregnet for. Husk av vekten oppgis med tørt tøy. Er du usikker bør du veie tøyet.

Vær nøye med å sortere tøyet
Ulike stoffer og tøytyper har ulik tørketid. Blander du disse i en tørk vil noen plagg bli tørre lenge før andre. Dette er ugunstig og sliter unødvendig på de klærne som blir tørket for lenge. Det er også forskjeller på hvilken temperatur ulike stoffer skal tørkes.

Ull og akryl skal tørkes på en lavere temperatur enn bomull. Blir temperaturen for høy vil det skade klærne.

Sentrifuger maksimalt etter vask
Jo tørrere tøyet er før det legges i tørketrommelen desto raskere blir tøyet tørt. Du bør derfor sentrifugere grundig før du tar tøyet ut av vaskemaskinen. Tøy med stor fuktighet bruker betydelig lenger tid i tørketrommelen.

Hold lofilteret rent
Et tett lofilter gir en lengre tørketid og er ugunstig for maskinen, den jobber tyngre. Du bør derfor sjekk og rense dette filteret ofte. Dette har også med brannfare å gjøre. Kommer ikke den varme luften gjennom filteret vil maskinen kunne bli overopphetet og bli skadet, og i verste fall forårsake brann.

Ikke stapp tøyet sammen
Rist tøyet for du legger det i tørketrommelen, det forkorter tørkeprosessen. Sammenklumpet tøy tar lang tid å tørke og blir også mer krøllete. Sørg for at det er luft i plaggene før du starter.

Husk at strømprisene varierer
Noen har muligheten til å benytte seg av lavere strømpriser på nattetid. Kan starten av tørkingen bestemmes med en timer kan dette være lurt om du virkelig går inn for å spare. Trommelens støynivå vil her være et moment, bruker den mye kan det går utover nattesøvnen.

Hvilke er de viktigste produsentene?
Det finnes mange merker å velge i når du skal anskaffe ny tørketrommel. Hvilke som er de beste varierer fra modell til modell, men de beste er som regel fra kjente produsenter som Bosch, Siemens, Elektrolux og Miele.

Det dukker også stadig opp nye merker, for eksempel HotPoint. Nye ukjente merker produseres ofte av de samme fabrikkene som produserer du kjente merkene, produsentene ønsker å dekke flere segment i markedet.

Hvem tester dette produkt?
Tørketromler testes regelmessig av ulike testinstitusjoner og testresultatene er viktig informasjon for den som skal investere i ny trommel. I Tyskland står institusjonen Stiftung Warentest for utførlig testing av ulike produkt for forbrukermarkedet.

Hvordan testes tørketromler?
De fleste testene tar utgangspunkt i modeller som er på markedet, som det selges mye av og derfor er relevante for testens målgruppe. Enkelte testinstitusjoner er basert på og finansiert av en medlemsmasse som betaler et gebyr for å få tilgang til testene som utføres.

Medlemmene kan gi beskjed om hvilke modeller de ønsker å få testet, noe som det tas hensyn til når testene gjennomføres.

Gjennomføring av testen
For å kunne sammenligne testresultatene er det viktig at tøyet som brukes i testene er det samme over alt. Det vanlige er å anvende et standardisert utvalg i henhold til en internasjonal standard.

Slike sett med tøy kan kjøpes. Hvordan testen gjennomføres er også standardisert, blant annet hvor stor mengde tøy som skal brukes i testen.

Test av tørketid
Tørkeprosessen avsluttes når tøyet har nådd en bestemt fuktighet. Fuktigheten måles på de fleste modeller ved hjelp av sensorer. Når sensoren indikerer at tøyet er tørt stopper maskinen. Tøyets fuktighet måles og eventuelle avvik registreres. Har maskinen ikke autostopp måles fuktigheten etter at programmet har stoppet.

Energieffektivitet
Denne måles ved tørk av en tøymengde på 3,5 kg. Energikonsumet måles opp mot mengden tøy som er tørket. Vi ser ofte at testverdiene avviker fra produsentenes resultater. Dette skyldes at produsentene velger et program og en tøymengde som er optimalt i forhold til det å oppnå gode testresultater. Dette kan være misvisende siden dette ikke alltid korresponderer med hva som er en normalt for folk flest å bruke.

Måling av støynivå
Tørketrommelens støy måles i dB. Måleapparatet plasseres 1 meter unna trommelen og 1 meter over bakken. Støynvivået varierer en del mellom modellene, dessuten lager modellene med varmepumpefunksjon noe mer støy. Slike målinger gir en god indikasjon på støynivået, men helt riktug blir det ikke. Støyen påvirkes også av akustikken i rommet.

Tilbakemeldinger
Enkelte tester går så grundig til verks at det også hentes inn kommentarer fra brukere av testobjektene. Dette er et møysommelig arbeid og er først og fremst mulig i større medlemsorganisasjoner hvor det er enklere å kommunisere med brukere. Slike tilbakemeldinger gir viktig informasjon om antallet er stort nok.

 

Utgåtte modeller:

Bosch WTW875M8SN

Dette er en kondenstørketrommel med 8 kg kapasitet i energiklasse A++ (ActiveAir varmepumpeteknologi gir lavt strømforbruk og du slipper at vaskerommet varmes opp pga tørketrommelen).

Bosch WTW875M8SN Tørketrommel med selvrensende kondensator™ holder det lave energiforbruket A++ i hele produktets levetid. Og du slipper å rengjøre selv.

Trommelen scorer bra på lavt lydnivå (64 dB, antivibrasjonfunksjon gir stille gange) og energiklasse A++ er greit nok. Tørkingen stopper automatisk når tøyet er tørt (sensorstyrt sensitive drying) noe som er positivt både for tøyet og strømregningen.

Det kan ikke monteres en slange fra trommelen til avløpet for å bli kvitt kondensvannet. Dette skyldes en funksjon hvor maskinen selv renser kondensator og mikrofilter, og til det trengs vann. Kondensvannet bil derfor anvendt i tørkeprosessen. For deg betyr det en mer effektiv tørketrommel og du slipper en del rengjøring. Overskuddsvannet må du selv tømme (dette er veldig enkelt og fort gjort) og lofilteret må rengjøres.

LED display med touch-control som gir god oversikt over programmene, stille gange og at tørkingen skjer raskt og effektivt (du har mange program å velge i).

Electrolux EDP2074PDW

Electrolux EDP2074PDW er intet unntak og Tænk (forbrukerrådet i Danmark) gir denne modellen god score, ikke minst pga forholdet pris/ytelse. Den tørker effektivt (kapasitet på 7 kg).

Den er lett å betjene med et stort LED display med touchkontroll. Den har i tillegg til et godt utvalg av vaskeprogram også vanlige funksjonene som forsinket start og måling ved hjelp av sensorer om tøyet er tørt og tørkingen stopper automatisk. Åpningsluken kan stilles inn for åpning mot høyre eller venstre, praktisk om du har lite plass. Lavt støynivå (65 dB) er også noe som fremheves.

Det som trekker litt ned er plasseringen i energiklasse B, noe som betyr litt høyere strømforbruk.

Utvalget av tørketromler er stort og det er mange ting som skiller du ulike modellene fra hverandre. Prisen har også et stort spenn fra rundt 3.000 krone til 25.000 (Miele TMV 840 WP). Hva er det viktigste du bør ta i betraktning når du skal velge tørketrommel.

Miele TKG 650 WP NDS

Det er en svært stillegående tørketrommel med et maksimalt støynivå på kun 64 dB. Modellen får skryt for effektiv tørking, lavt energiforbruk ( energiklasse A++) samt hele 17 ulike programmer for tørking, det skulle holde til det meste. Betjening skal være enkel og lett forståelig.

Miele TKG 650 WP NDS har innebygd dampfunksjon som gjør klærne glattere og mindre krøllete.

Miele T 8164 WP

Den er utstyrt med varmepumpeteknologi, har en vaskekapasitet på 7 kg og er plassert i energiklasse A+.
De siste innovasjonene fra Miele gjør det enklere og vaske og som gir renere klær. Eksempel på dette er en skånetrommel (Honeycomb) som gjør tøyet mindre krøllete i tørken.

Miele T 8164 WP måler ved hjelp av sensorer hvor mye fukt som til enhver tid er i tøyet og tilpasser tørkeprosessen deretter. God brukervennlighet blir også kommentert blant annet et oversiktlig betjeningsdisplay. I tillegg får du nyte godt av den alltid høye Miele-kvaliteten med tilhørende god garantier.

Siemens WT44W362DN

scorer bra på både tørkeresultat (svært lav restfuktighet i tøyet etter tørk samt jevn tørking for ulike plagg) og et lavt energiforbruk (energiklasse A++). Et minus som er nevnt er lang tørketid. Dette må imidlertid måles opp mot tørkeresultatet. Det tar gjerne litt ekstra tid å få tørket skikkelig. Kondensatorens evne til å fange fuktigheten (for å unngå at fukt slipper ut i tørkerommet) er midt på treet, det samme gjelder lydnivået.

Siemens WT34A101DN

Dette er en rimelig tørketrommel med en kapasitet på 6 kg tøy, optimalt for en husholdning på inntil tre personer. Skånsom trommel, sensorstyrt tørketid, enkel betjening tilstrekkelig med programmer og funksjoner. Støynivået er behagelig lavt (66dB). Siemens WT34A101DN har energiklasse C, noe som trekker ned, det er ikke en energieffektiv tørketrommel. Hvor viktig dette er avhenger av hvor ofte du tørker.

Vi har sett nærmere på kommentarer fra brukere av denne modellen (blant annet på flere nettbutikker) og konklusjonen er at folk er fornøyde med sitt kjøp.

Siemens WT47W568DN Kondenstrommel

Dette er en kondenstørketrommel med en kapasitet på hele 8 kg, det betyr at den er egnet til en husholdning på fire personer og oppover. Den har, som de fleste tørketromler på markedet i dag, måling av tøyets fuktighet ved hjelp av sensorer, du slipper dermed at tøyet blir tørket unødvendig lenge samtidig som du sparer strøm. Med energiklasse A++ i tillegg har du en energiøkonomisk tørketrommel.

 • Mye for pengene, den tørker raskt og effektivt
 • Gir inntrykk av god kvalitet, er stabil og stødig under tørk.
 • Brukervennlig, lett å betjene, lett å tømme lofilteter, stor vannbeholder man ikke må tømme så ofte, har mange programmer, lett vedlikehold (selvrensende kondensator).
 • Lager lite støy (tørker med et lydnivå på 64 dB, noe som er under gjennomsnittet for tørketromler).
 • Flott og stilig design.
 • Oppsummert er dette en maskin med mange fornøyde brukere.

 

Du liker kanskje også...